Hava kirliliğinin Avrupa`ya maliyeti düşüyor

2008 yılında 79-251 milyar Euro arasında tahmin edilen hava kirliliğinin Avrupa’ya maliyeti, 2012 yılı için 59-189 milyar Euro aralığına geriledi.

 

Avrupa Çevre Ajansı`nın (EEA) hazırladığı raporda, yeni AB çevre yasaları ve ekonomideki yavaşlama nedeniyle hava kirliliğinin Avrupa’ya yüklediği maliyetler düştü. Rapora göre, özellikle kömür kullanılan termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliğinin 2012`de en az 59 milyar Euro olduğu ve bu miktarın 189 milyar Euro`ya kadar çıkabileceği belirtildi. 2008 yılı için bunun en az 79 milyar, en çok 251 milyar Euro olması bekleniyordu.

 

Hava kirliliğinin sağlık harcamaları, kayıp iş günleri, binalarda yol açtığı hasar, tarımsal üretimdeki düşüş ve diğer maliyetler üzerindeki etkisini analiz eden EEA, toplam maliyetin 2012 yılında, farklı hesaplama yöntemlerine göre en az 59 milyar Euro olduğunu ve bu miktarın 189 milyara kadar çıkabildiğini söyledi. Bu da yaklaşık Finlandiya`nın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’sına (GSYİH) denk düşüyor.

 

EEA`nın tespit ettiği en zararlı 30 tesisin 26`sı ise, çoğunda kömür kullanılan termik santraller.

 

AB geçtiğimiz yılın sonunda, sanayi ve trafikten kaynaklanan hava kirliliğini azaltacak düzenlemeler teklif etmişti.

 

Bazı sektörler rekabet etmekte zorlandıklarını ve AB düzenlemelerinin kendilerini başka yerlere taşınmaya zorlayacağını söylüyor.

http://enerjigunlugu.net

27 Kasım 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR