Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin Tip Şartnamesi yayınlandı

TEDAŞ tarafından yayınlanan elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik kapsamında kurulu gücü 30 kWp’e (30 kWp dahil) kadar güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin tip şartnamesi, şebeke ile paralel çalışan PV santrallerin bağlantısında uyulması gereken şartları belirtiyor.

 

Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik kapsamında kurulu gücü 30 kWp’e (30 kWp dahil) kadar güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin tip şartnamesi TEDAŞ tarafından yayınlandı.

 

Şartname, güneş ışınımından elektrik üretilmesi için PV sistemine dayalı elektrik santrallerinin tasarım, uygulama ve devreye alınmasına yönelik, ilgili mevzuat, ilgili teknik mevzuat ve ulusal / uluslararası standartlara uygun olarak şebeke ile paralel çalışan santraller için gerekli koşul ve bilgileri içeriyor. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) kapsamında, kurulu gücü 30 kWp (toplam DC çıkış gücü) güce kadar olan şebeke ile paralel çalışan PV santrallerin bağlantısında uyulması gereken şartları belirtiyor. Şartname, 50 Hz., 1000 V AC veya 1500 V DC gerilim değerlerine kadar anma gerilimi olan güneş enerjisine dayalı fotovoltaik tesislerinin, güvenli ve düzgün çalışmasını sağlayacak tasarım, uygulama ve işletme kurallarının belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

 

Şartname, ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) kapsamında bağlantı görüşü ve/veya bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu verilen güneş enerjisi santrali (GES) tesislerinin proje onayı olmaksızın tesis edilecek sistemleri kapsıyor.

 

Ayrıca, PV panellerden elde edilen enerjinin depolandığı ve şebeke ile paralel çalışan akülü GES sistemleri de kapsam altına alıyor. Şartname, kurulu gücü azami 30 kWp kurulu güce kadar olan güneş enerjisine ve fotovolaik teknolojiden elektrik enerjisinin üretilmesine dair tesisleri de içeriyor.

www.ALTERNATIFENERJI.com

03 Ocak 2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR