2023`ün lokomotifi sanayi ve tarım

Geleceğe hazırlanan Başkent`te sanayi ve tarım sektörleri lokomotif olacak. Ostim ve İvedik modernize edilecek.

 

Başkent`in 2023 politikaları doğrultusunda ekonomik hedeflere ulaşmada sanayi ve tarım sektörleri lokomotif görevi üstlenecek. Bu kapsamda Ostim ve İvedik gibi eski Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) modernize edilecek. Tarımı ile ön plana çıkan Evren, Ayaş, Bala, Şereflikoçhisar gibi ilçelerde tarıma dayalı sanayi desteklenerek ürün çeşitliliği sağlanacak.

 

YERLİ TEKNOLOJİ ARTACAK

Ar-Ge ve Teknokent çalışmalarına önem verilerek savunma, hava taşıtları, makine, tıbbi cihazlar, elektrikli makine sektörleri başta olmak üzere, üretim süreçlerinde yerli ileri teknoloji payı artırılacak ve dışa bağımlılık azaltılacak. OSB`lerdeki üretimi verimli hale getirebilmek için sorunları giderici yatırımlar yapılacak. İlgili kurum ve kuruluşların da katkısı ile enerji arzı sorunlarının giderilmesini sağlayacak projelere finansman sağlanacak. OSTİM ve İvedik organize sanayi bölgelerindeki enerji alt yapısı, artan talepleri karşılayacak şekilde modernize edilecek.

 

DIŞA BAĞIMLILIK DAHA DA AZALACAK

Dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik tedbirler alınacak. Kazan Havacılık ve Uzay İhtisas OSB`nin en yakın zamanda faaliyete geçirilmesi bu doğrultuda gerçekleştirilecek öncelikli projeler arasında yer alıyor. Savunma, tıbbi cihaz ve makine sektörleri, Ankara`da potansiyeli oldukça yüksek olan bilişim sektörü ile işbirliği içerisine girecek. Özellikle ODTÜ Teknokent`te konumlanan yazılım kümesi ile sağlık, havacılık, makine sektörleri oyuncularının sektördeki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bir araya gelip ortak projeler üretmelerine imkân sağlanacak. Bu kurumların iş birlikleri bölge dışına taşacak. Havacılık sektörü Eskişehir`de, savunma ise Kırıkkale`de kümelenerek ortak projeler üretmek üzere teşvikler sağlanacak.

 

GÜNEŞE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ

Yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olan bölgelerde gelecek on yılda gerçekleştirilecek güneşe dayalı elektrik üretim yatırımları ile çevresel katkısının yanı sıra, tarımsal sulama yaygınlaştırılacak ve maliyetlerin düşmesi sağlanacak.

 

İLÇEYE GÖRE TARIM ÜRETİMİ POLİTİKASI

Ankara`da tarımın ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturduğu Bala, Evren, Haymana ve Şereflikoçhisar ilçelerinde katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kırsal endüstrilerin geliştirilmesi için sahaya inilerek bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Çubuk, Güdül, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Kazan ve Polatlı gibi ilçelerde mevcut olan tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi destek ve teşvikler ile sağlanacak. Mevcut arazi ve iklim yapısı dikkate alınarak buralarda tarımsal ürünler konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları da yürütülecek, bu çalışmalar sonucu elde edilen bulgular üzerinden söz konusu ilçelerde pilot tarım uygulamalarına başlanacak.

www.sabah.com.tr

30 Ocak 2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR