Enerji yatırımları teşvikle büyüyecek

Enerji sektöründe yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi amaçlanan 21 proje, yatırım teşvikleriyle desteklenecek.

 

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, enerji sektörüne yönelik projeler için ocak ayında 13 ilde yapılacak yatırımlara teşvik belgesi verildi. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amaçlanan 21 projede desteklerden yararlanılacak.

 

Türkiye`nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmayı ve çevreyle uyumlu enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen politikaları doğrultusunda, bu alanda verilecek teşvikler için öncelikli olarak yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı projeler tercih edildi.

 

Yatırım teşviki verilecek projeler arasında atık ısı, rüzgar enerji santrali, güneş enerji santrali, hidroelektrik santral yatırımları bulunuyor.

 

Desteklenecek projelerin sabit yatırım tutarı 523,4 milyar lirayı buluyor. Projelerin hayata geçmesi için ithal edilmesi gereken makina ve teçhizatların tutarı ise 133 milyar 592 milyon 656 bin dolara karşılık geliyor. Projelerde 239 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

 

Enerji sektöründe yatırım teşviklerinden en fazla Kayseri yararlanacak. Kayseri`de yatırım teşviki verilecek 6 proje bulunuyor. Kayseri`yi, 3 projeyle Niğde, 2 projeyle Mersin izledi. Projelerin uygulanacağı diğer iller ise Konya, Isparta, Siirt, Bursa, Yozgat, Antalya, Artvin, Edirne, Tekirdağ ve Aydın oldu.

 

Söz konusu projeler yatırım teşviki kapsamında, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, gelir vergisi stopajı desteği gibi birçok destekten yararlanacak. (AA)

www.trtturk.com

09 Mart 2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR