Toshiba Corporation İskoçya`da Büyük Ölçekli bir Hidrojen Araştırma Projesine Katılacak

 

Şirketin Japonya`nın dışında katılacağı ilk hidrojen araştırma projesi

Toshiba Corporation (TOKYO: 6502) İskoçya, Fife`de gerçekleştirilecek hidrojenin geleceğin yakıtı olma potansiyelinin araştırılacağı 4 yıllık büyük bir proje olan Levenmouth Community Enerji Projesine katılacağını duyurdu. Bu proje İskoçya Hükümeti tarafından 2014 yılı Kasım ayında oluşturulmuş Local Energy Challenge Fund tarafından finanse edilmektedir.

 

Proje, İskoçya`nın üçüncü büyük belediyesi Methil, Fife`de Methil Docks kalkınma alanında 2015`ten 2020`ye kadar yürütülecektir. Hidrojen üreten su elektroliz sisteminde rüzgâr ve güneş enerjisi ile üretilen elektrik kullanılacaktır ve hidrojen depolanacak ve yakıt hücreleri ve dizel motorlar ile çalışan hibrit ticari taşıt araçları (HCV) için yakıt kaynağı olarak kullanılacaktır. Toshiba araştırmaya aralarında, geleceğin enerjisi olarak hidrojen enerjisini destekleyen Fife merkezli kâr amacı gütmeyen bir kurum olan Bright Green Hydrogen Ltd. ve Fife yerel yönetim organı Fife Konseyi`nin de bulunduğu sekiz diğer kuruluşla birlikte katılmaktadır.

 

Bu projede, Toshiba, hidrojenin elektrik tedariki ve talep tahminleri temelinde hidrojen enerjisinin optimal üretimi ve depolanması için tasarlanmış olan kendi hidrojen enerji yönetimi sistemini (H2 EMS), konuşlandıracaktır. Toshiba ayrıca genel sistem kontrolünü yürütecek ve bu, gelecekteki projelerde kullanılmak üzere H2 EMS dahil su elektroliz sistemleri ile HCV’nin tamamından operasyon verilerinin toplanmasına imkan sağlayacaktır.

 

Methil Docks sahası hâlihazırda 750kW rüzgâr türbini ve 30kW su elektroliz sistemine sahip olup, 200kW solar fotovoltaik elektrik üretim tesisi, 60kW ve 250-kW su elektroliz sistemleri, hidrojen depolama tankları, hidrojen istasyonları ve yakıt hücreleri proje için kurulacaktır. Rüzgâr ve güneş enerjisi sistemleri ile üretilen yenilenebilir enerji, tesisin elektrik tedariki için ve aynı zamanda hidrojen üretiminde suyun elektrolizinde kullanılacaktır. Depolanan hidrojen, hidrojen istasyonları aracılığıyla 25 HCV`ye tedarikte bulunacak ve ayrıca yakıt hücreleri tarafından projenin tesislerinde kullanılmak üzere yeniden elektriğe dönüştürülecektir.

 

İskoçya, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 2020 itibariyle elektrik talebinin %100`ünü karşılamak üzere üretim yapmak amacıyla desteklemektedir. Ek olarak Fife Konseyi, 1970`lere kadar kömür ihraç limanı olarak gelişen Methil Docks`ı yeniden geliştirmekte ve yenilenebilir enerjilere bağlılık için özel şirketleri de buna katılmaya davet etmektedir. Levenmouth Community Enerji Projesi ile Fife, İskoçya`nın yerel tüketim için yerel enerji üretimi hedefini gerçekleştirmeyi ve Methil`i sıfır karbon emisyonu olan temiz bir toplum olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Toshiba Grubu yenilenebilir enerji üretim sistemleri, su elektroliz sistemleri ve yakıt hücreleri ve aynı zamanda yönetim ve kontrol için hidrojen EMS (Enerji Yönetim Sistemi) alanında geniş çeşitlilikte teknolojiler sunmaktadır.  Toshiba Grubu, bir hidrojen enerji topluluğunu gerçekleştirmek ve böylece CO2 içermeyen, sürdürülebilir, güvenli ve rahat bir çevre yaratmak uğruna Japonya ve denizaşırı ülkelerdeki ileriye dönük girişimleri desteklemeye ve bunlara katılmaya devam edecektir. TOKYO (BUSINESS WIRE)

http://www.aa.com.tr / duyurular

18 Mart 2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR