Elektrikte yeni dönem

Elektrik faturalarının SMS ve e-posta yoluyla tebliğinin önü açıldı.

 

Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu tarafından bugün Resmi Gazete`de yayımlanan Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeni sözleşmeye göre, elektrik faturalarında SMS ve e-posta yoluyla tebliğin önü açıldı.

 

EPDK, Sözleşmeyle tüketicilere sağlanan imkanları kısaca şöyle sıraladı:

 

- Dağıtım bölgeleri bazındaki farklı uygulamaların önüne geçilerek şirketlerce imzalanması ve uyulması zorunlu bir tip sözleşme düzenlenmiştir. Tüketicilere EPDK’nın düzenlediği bir sözleşmeyi güvenle imzalama imkanı getirilmiştir.

 

- Geçmiş dönem borçları için beş iş günü ödeme süresine uymak ve elektriğin kesileceğine ilişkin bilgilendirmeyi sağlamak şartıyla kesme bildirimi bir sonraki dönem faturasıyla da yapılabilir. Bu şekilde tüketicilerin elektriği, kendilerinden kaynaklanan nedenlerle de olsa kesilmeden daha uzun süre kullanabilmeleri imkanı getirilmiştir.

 

- Abonenin sözleşmesinin feshedilebilmesi için Şirketin son kez 15 günlük süreyi içeren yazılı ihtarda bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle tüketicilerin sözleşmelerinin feshedileceği konusunda son kez uyarılması sağlanarak sözleşmelerin mümkün olduğunca ayakta kalması sağlanmıştır.

 

- Tüketicilerin, serbest tüketici olmaktan kaynaklanan tedarikçi seçme hakkını kullanması halinde, ilgili mevzuata göre yeni tedarikçiye geçişin gerçekleştiği tarihte sözleşmenin, mali sonuçları saklı kalmak kaydıyla, kendiliğinden sona ermesi hüküm altına alınmıştır.

 

- Sayacın hangi aralıklarda okunduğuna bakılmaksızın faturalamanın 6 ay veya üzeri tüketim dönemini kapsayacak şekilde yapılması durumunda abonenin talebi üzerine vade farksız taksit uygulaması zorunluluğu getirilmiştir.

 

- Faturaların posta kutusuna, posta kutusu yoksa bu amaçla teçhiz edilmiş mekana veya abonenin kolayca ulaşabileceği amaca matuf yere bırakılması suretiyle yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, Şirketlerin faturaların bırakılması hususunda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

- Tüketicilere SMS ve e-posta yoluyla fatura tebliğinin önü açılmıştır.

 

- Sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmemesi durumunda Şirketin eksik tüketim miktarı için tahakkuk ettirdiği faturaya tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde itiraz edilebilir.

http://enerjigunlugu.net

25.08.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR