Lisanssız elektrikte şirket devrine STOP!

Lisanssız elektrik üretim tesislerinde geçici kabule kadar hisse devri yasaklanıyor. Bir kişi, aynı trafo merkezine birden fazla lisanssız üretim bağlantı başvurusu yapamayacak.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurum (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik`te değişikliğe hazırlanıyor.

 

HER TRAFOYA SADECE TEK BAŞVURU

Kurumun web sitesinde yer alan değişiklik taslağında iki nokta öne çıkıyor. Taslak olduğu gibi kabul edilirke bir kişi 154 kVA TM başına 1 MW`dan fazla lisanssız elektrik üretim tesisi bağlantı başvurusunda bulunamayacak.

 

Taslak metnindeki ilgili bölüm şöyle:

"Her bir trafo merkezinde; herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ve söz konusu gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilere, tüketim tesisi sayısına bakılmaksızın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için en fazla 1 MWe tahsis yapılır."

 

HEDEF, ÇANTACILAR

Taslaktaki ikinci önemli nokta ise lisanssız elektrik üretim şirketlerinin hisse devirlerine getirilen sınırlama. Değişiklik taslağına göre, lisassız elektrik üretim tesislerinin geçici kabulü yapılana kadar, tesis sahibi şirketlerde hisse devri yapılamayacak. Yaygın tabirle sektördeki çantacıların çağrı mektubu sonrası şirket devri yöntemi ile satış yapmalarının önüne geçilmiş olacak. Taslak metindeki ilgili bölüm şöyle:

 

"Bu Yönetmelik kapsamında kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin yapılan başvuru tarihinden, başvuruya konu üretim tesislerinin tamamının geçici kabulü yapılanana kadar pay devri yapılamaz." Hasan YİĞİT

http://enerjigunlugu.net

26.11.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR