Türkiye yenilenebilir enerji ile güçlenecek

Dünya Enerji Konseyi’nin her yıl yayınladığı World Energy Trilemma Index’in son sayısı 11 Kasım’da Londra’da dünya enerji kamuoyu ile paylaşıldı. Tüm dünyada merakla beklenen 2015 Trilemma Index, “enerjinin geleceğine” ilişkin ciddi bir projeksiyon tutuyor. Konsey bu yıl yayınladığı raporla dünyada iklim değişikliğine odaklanıyor ve buna bağlı düşük karbonlu enerji sistemlerine geçişin hızlanacağını belirtiyor.

 

Ekim 2016’da İstanbul’da düzenleyeceğimiz Dünya Enerji Kongresi için birlikte yol aldığımız Dünya Enerji Konseyi, Trilemma Index’i hazırlarken ülkeleri enerji güvenliği, enerji kaynakları ve çevresel sürdürülebilirlik kriterleri üzerinden puanlıyor. İklim değişikliği konusundaki hedeflere ulaşılması ve sürdürülebilir enerji kaynakları için hem özel sektör hem de devlet tarafının söz konusu kriterleri dikkat alarak ilerlemesi gerekiyor.

 

En iyiler İsviçre ile İsveç

 

Endeks tüm yıl süren çalışmalar sonucunda hazırlandı ve 130 ülkenin enerji kaynaklarından karbon-sera gazı emisyonlarına kadar enerjiye dair her şeyi içeriyor. Ülkeler yukarıda bahsettiğim üç kriterin yanı sıra siyasal, ekonomik ve sosyal gücü üzerinden değerlendiriliyor. Sonuçta toplam puanları AAA ve CCC arasında değerlendiriliyor. Bu yıl İsviçre, İsveç, Norveç, İngiltere, Avusturya, Danimarka, Kanada, Fransa, Finlandiya ve Yeni Zelanda en yüksek performans sergileyen ülkeler oldu. İsviçre ve İsveç puanlamada AAA notu alırken İngiltere AAB ile en iyiler arasındaydı.

 

Yenilenebilir enerji yatırımları artıyor

 

Türkiye’ye gelince… Raporda notumuz CCC olarak açıklandı. Son üç yıldır stabil bir seyir izlediğimiz vurgulandı ancak yine de kendimize 76. sırada yer bulabildik. Stabil kalabilmemizin nedeni ise; yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, ekonomik ve siyasi gücün stabil kalması, enerji güvenliği konusunda sorun yaşanmaması… Türkiye açısından sevindirici olan yenilenebilir enerji yatırımlarının her geçen gün artması.

 

Yatırımlarda ilerleme sağlıyoruz ama… Yine de kat etmemiz gereken çok mesafe var. Her şeyden önce Türkiye’nin karbon gazı salınımını birden çok alt seviyelere çekmesi mümkün değil. Hâlâ kömüre ve doğalgaza dayalı bir enerji sistemimiz bulunuyor. Sistemi yenilenebilir enerji kaynakları üzerine kurabilmek için yapılan yatırımların daha da artması gerekiyor. Yatırımların enerji sistemine dahil olması ile birlikte Türkiye iklim değişikliği için gereken çabayı göstermiş olacak. Diğer yandan da enerji bağımlılığımız alt seviyelere inebilecek.

 

Peki, Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımları ne düzeyde?

 

Rüzgar enerjisi yatırımlarında 2023 yılı hedefimiz 20 bin megavat. Bunu başarmak için yılda yaklaşık bin 950 megavatlık yani 2 milyar dolarlık rüzgar yatırımının gerçekleşmesi gerekiyor. Raporda da, Türkiye’nin yenilenebilir ve öz kaynaklara yönelmesi konusunda öneriler yer alıyor. Özellikle linyit ve hidroelektrik kaynaklarının geliştirilmesi için destek sağlaması gerektiği vurgulanıyor. Tüm bunları dikkate aldığımızda yerli fosil yakıtlı santrallere, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan santrallerin de ilave edilmesi durumunda Türkiye toplam kurulu gücünün yüzde 54.9’unu yerli kaynaklardan kullanabilecek.

 

Endeksin ortaya koyduğu Türkiye’nin enerji performansı şimdilik bizleri memnun eden düzeyde değil ancak gelecek dönem için yol gösterici niteliğe sahip. Bulunduğu coğrafyanın ‘enerji köprüsü’ olan Türkiye, orta vadede enerji güvenliği ve sürdürülebilir enerji konularında da istenilen düzeye gelecek. Gerek devletin gerekse özel sektörün yatırımlarının ve duyarlılıklarının Türkiye’yi CCC seviyesinden AAA’ya çıkaracağına inanıyorum.

www.petroturk.com

14.12.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR