Kosta Rika yüzde 99 yenilenebilir enerji kullanımıyla dünyaya esin kaynağı oluyor

 

Gelecekte kapımıza dayanacak büyük ölçüdeki iklim değişikliğini hepimizin evi olan dünyadan uzak tutmak için şansımız varsa, bu konuda atılabilecek en büyük adım yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunmasıdır.

 

Sürdürülebilir çevre politikalarına yönelik atılan küresel anlamdaki adımlara ilham veren bu harika süreç Kosta Rika’da başladı. 2021’e kadar karbonsuz hava sahası oluşturmayı hedefleyen Orta Amerika’daki gelişmekte olan Kosta Rika, Kosta Rika Elektrik İdaresi’ne göre bu yıl elektriğin neredeyse tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağladı.

 

Oy birliğiyle 12 Aralık 2015’te kabul edilen Paris İklim Sözleşmesi‘nin ardından insanların fosil yakıtlara bağlılığı ve güveninin artık geçmişte kaldığı görülüyor. Kosta Rika ise bu yeni ve temiz enerjiye geçişin başkahramanı.

 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Laboratuvarında kısım şefi olan Andrea Watson Huffington Post’a verdiği bir röportajda; “Sözleşmenin asıl amacı herkesin ihracatını şu veya bu oranda azaltması ya da herkes yenilenebilir enerjiye geçiş yapmalıdır değil, aksine her ülkenin kendi yararları ve gelişim hedeflerine uygun olarak belirlediği yenilenebilir enerji kaynaklarına bizzat yönelmesini sağlamaktır” dedi.

 

Kosta Rika birçok yönden eşsiz bir yer. Az nüfuslu bir ülke ve özellikle Amerika gibi ülkelerle karşılaştırıldığında hane başına elektrik kullanımı oldukça düşük. Ekonomisi üretime dayalı ekonominin aksine turizm ve tarımla yürüyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarını besleyen doğal avantajlara sahip. Ülkenin saf enerjisinin çoğunluğu geniş bir nehir sistemi ve bol tropik yağışlarla desteklenen su gücüyle üretiliyor. Diğer kaynaklar ise yine bol bulunan jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, biokütle ve güneş enerjisi.

 

Kosta Rika 285 günde tamamen yenilenebilir doğal kaynaklarla ülkenin elektrik şebekesine güç sağladı. Bu yıl ülke çapında enerjinin maliyeti yüzde 12 oranında düşüşe uğradı ve bu düşüşün devamı bekleniyor.

 

Bu küçük ülkenin gelişimi diğerlerine ilham kaynağı oluyor. Arnavutluk, Paraguay ve İzlanda elektriği tamamen yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Şu an için Kosta Rika’nın ulaştığı seviyeye diğer ülkelerin ulaşması zor görünse de, bu gelişimin yankıları daha yeşil bir gelecek sağlamada esin kaynağı olabilir.

https://gaiadergi.com

31.12.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR