ABD büyük ölçekli yenilenebilir enerjide 100 GW’ı aştı

Ülkedeki büyük ölçekli yenilenebilir enerji santrallerinin gücü nükleer enerjiye yaklaştı.

 

ABD’nin hidroelektrik dışındaki büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesinin 100 GW’ı aştığı bildirildi.

 

ABD Federal Enerji Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre Kasım ayı sonu itibari ile ülkenin bu kapsamdaki elektrik üretim kapasitesi 104,3 GW’a ulaştı.

 

Bu kapasitenin ABD’nin toplam elektrik üretimi kapasitesi içindeki payı ise yüzde 8,95 oldu.

 

1 MW ve üzerindeki kurulumları kapsayan verilere göre 2015’in ilk 11 ayında ülkede bu kapsam içinde toplamda 6.175 GW gücünde yenilenebilir enerji santrali devreye girdi.

 

Bu gücün 4.378 MW’lık bölümünü rüzgar enerjisi, 1.495 MW’lık bölümünü ise güneş enerjisi yatırımları oluşturdu.

 

Ülkede 2015 yılında gerçekleştirilen büyük ölçekli rüzgar enerjisi yatırımları bir yıl öncenin aynı dönemine göre yüzde 46,7 artarken, güneş enerjisi yatırımları ise yüzde 43 oranında geriledi.

 

11 aylık dönemde devreye giren biyomas santrallerinin gücü 257 MW, bir adet jeotermal enerji santralinin gücü ise 45 MW oldu.

 

Ülkede 2014’ün ilk 11 ayında ise 5.886 GW gücünde büyük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımı devreye girmişti.

 

2015 yılı Kasım ayı sonu itibari ile ABD’nin büyük ölçekli elektrik üretim kapasitesi hali hazırda şu şekilde;

 

Termik – Doğalgaz

499,30 GW

Termik – Kömür

307,98 GW

Termik – Petrol

45,02 GW

Nükleer Enerji

107,02 GW

Hidroelektrik

100,06 GW

Rüzgar

70,24 GW

Biyomas

16,69 GW

Güneş

13,48 GW

Jeotermal

3,90 GW

Atık Isı

1,15 GW

Diğer

0,77 GW

 

Toplam

1.165,62 GW

 

www.yesilekonomi.com

02.01.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR