Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu Genelgesi yayımlandı

Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu ile ilgili Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete’de Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla yayımlanan genelgede, şu ifadeler yer aldı:

 

“Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan ‘Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programı’nın eylem planında, başta yenilenebilir ve yerli kömür olmak üzere tüm yerli kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılmasını teminen atılması gereken adımlar belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede; kamu ve özel sektör tarafından yapılan veya yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takibini, denetimini ve koordinasyonunu sağlamak; özel sektöre açılacak linyit sahaları ile rödovans usulüyle yeni ihale edilecek sahalara yapılacak üretim tesisleri dahil bütün elektrik üretim ve iletim tesislerinin yatırım sürecini hızlandırmak üzere; ‘Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu’ oluşturulmuştur.

 

Kurul, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nden en az genel müdür ve başkan yardımcısı seviyesindeki temsilcilerden oluşur.

 

Kurul tarafından ihtiyaç durulması halinde alt komite, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. Kurul toplantılarına konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecektir.

 

Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları kurul tarafından belirlenecek; sekreterya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

 

‘Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu’ tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikler sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

www.iha.com.tr

24.02.2016

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR