YEKA’larda elektrik ön lisans süresine esneklik

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’nda (YEKA) elektrik üretim tesisleri için verilecek ön lisansların süreleri, ihtiyaca göre farklı belirlenebilecek.

 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde, YEKA’larla ilgili düzenlemeler doğrultusunda bazı değişikliklere gidildi. Elektrik piyasasında önlisans süreleri, kurulacak üretim tesisinin kaynak türüne ve kurulu gücüne bağlı olarak zorunlu haller dışında 36 ayı geçmeyecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), ön lisans sürelerini YEKA’lardaki üretim tesisleri için daha farklı şekilde belirleyebilecek.

 

Rüzgar veya güneş santrali önlisans başvurusu yapanların, başvuru evrakında son beş yılda elde edilmiş rüzgar veya güneş ölçümü verilerini de bulundurması zorunlu olacak. Santralin kurulacağı saha önlisans sahibinin mülkiyetinde değilse, yatırıma başlanabilmesi için önlisans süresi içinde sahanın mülkiyet ve kullanım hakkının elde edilebilmesi için kamulaştırma yönünde ön izinlerin alınması gerekiyor.

www.enerjigunlugu.net

22.10.2016

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR