YEKA solar ihalesinde ingot şartı gevşetildi

Karapınar YEKA ihalesine katılmak isteyen solar yatırımcı adaylarında aranan ekipmanı üretimi şartlarında değişikliğe gidildi, ingot üretimi şartı gevşetildi.

 

Karapınar Yenilenebilir Eneri Kaynak Alanı Kullanım Hakkı Yarışması ile ilgili prosedürde değişiklik yapıldı. 20 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması ilanının 2. maddesinin (ç) bendinde düzeltmeye gidildi.

 

Söz konusu bendin yeni hali şöyle:

 

2 - Yarışma Bilgileri

 

ç) Yarışmaya katılabilme şartları ve istenen belgeler

 

İş Deneyimi: Teknoloji Sağlayıcı tüzel kişi tarafından yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi, tüzel kişinin kendisine veya %51 (elli bir) ve üzeri pay sahibi olduğu şirketlere ait olmalıdır.

 

a) Kristal-Silisyum esaslı FV teknolojileri kapsamındaki başvurularda; Tablo 1’de belirtilen ingot üretimi hariç diğer üretim aşamaları/işlemlerini (dilimleme/wafer, FV güneş hücresi ve FV güneş modülü) gerçekleştirme kapasitesine haiz olunmalıdır.

 

01/01/2014 tarihinden 30/06/2016 tarihine kadar dilimleme/wafer, hücre veya modül üretiminin her birinde asgari 500 MW üretmek şartıyla, wafer üretimi, hücre üretimi ve modül üretimi toplamlarının asgari 3000 MW’a ulaşmış olması gerekmektedir.

 

b) İnce film teknolojilerinde ise Tablo 1’de belirtilen üretim aşamaları gerçekleştirilmek kaydıyla 01/01/2014 tarihinden 30/06/2016 tarihine kadar FV güneş modül üretimi toplamlarının asgari 3000 MW’a ulaşmış olması gerekmektedir.”

www.enerjigunlugu.net

12.11.2016

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR