SOLARTR 2016 SOLAR KONFERANS VE SERGİSİ

 

“Üniversite / Sanayi / Kamu Kurum ve Kuruluşları / Sivil Toplum Örgütleri” işbirliğinde, 06-08 Aralık 2016 tarihleri arasında, İstanbul’da “SOLAR TR2016” bilimsel etkinliği gerçekleştirilecektir.

 

“SOLAR TR2016”, Dünya’da ve Türkiye’de önemi giderek artan güneş enerjisinin yaygın kullanımında yenilikçi teknoloji ve uygulamaları konu alan, bilim ve teknoloji ağırlıklı uluslararası bir konferans ve sergi etkinliğidir.

 

ANA KONULAR

Ø  Güneş enerjisi teknolojileri (PV, Isıl) ve yeni eğilimler

Ø  PV malzeme ve cihazlarının ölçüm ve karakterizasyonu

Ø  PV enerji tesisleri

Ø  Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP, CPV)

Ø  Güneş enerjisi sistemlerinin işletimi, performansı ve güvenilirliği

Ø  Güneş Isıl ve güneş elektriği sektörü ve pazar dinamikleri

Ø  Kent planlamasında güneş enerjisi

Ø  Güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma

Ø  Büyük ölçekli sistemler

Ø  Sanayi üretim süreçleri ile güneş ısıl enerjisinin bütünleştirilmesi

Ø  Binalarda bütünleşik güneş enerjisi sistemleri

Ø  Binaların yenilenmesinde güneş enerjisi kullanımı

Ø  Sıfır enerjili binalarda güneş enerjisinin rolü

Ø  Enerji depolama sistemleri

Ø  Hibrid sistemler

Ø  Değerlendirme ve sertifikalandırma prosedürleri

Ø  Yeni malzeme ve yaklaşımlar

Ø  Yönetmelikler, çerçeve mevzuat ve bölgesel kalkınma

Ø  İklim değişikliği ve güneş enerjisi

Ø  Salım ticareti

Ø  Güneş enerjisinde yenilikçi finansman modelleri

Ø  AR-GE, ÜR-GE ve gelecek işbirlikleri

Ø  Çevre sağlığı ve iş güvenliği

 

Türkiye güneş enerjisi sektörünün öncü kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen konferansta, üniversiteden sanayiye, kamudan uygulamacıya bütün paydaşlar bir araya gelerek tüm yönleriyle sektörü ve gelişimini değerlendirecek.

 

Güneş Enerjisi sektörü her yönüyle ele alınacak

2 yılda bir yapılması planlanan ve İstanbul’da 3 gün boyunca sürecek olan konferansta; hızlı büyümekte olan güneş enerjisi sektörünün gelişimi için önerilerle birlikte olası tehditlerin giderilmesi ve engellerin kaldırılmasına katkı sağlanacak yol haritalarının ve eylem planlarının alt yapısı hazırlanacak. Mevzuat ve gereklilikleri, sorun ve çözüm önerileri, bütünleşik sektör yapılanmasının ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta ihtiyaçları dile getirilecek.

 

SOLAR TR Konferans ve Sergisinin bu sene gerçekleşecek dördüncüsünde B2B Toplantıları ve Proje Pazarı Etkinliği sektör paydaşlarının çok yönlü işbirliği geliştirmesine de önemli katkı sunacak.

6-7-8 ARALIK, 2016 | İSTANBUL, TÜRKİYE

Pullman Istanbul Airport Hotel & Convention Center

http://tr.solartr.org.tr

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR