Afrika`da Temiz Enerji Gelişimi

Bu hafta Dünya Enerji Konseyi, bu sorunun bir çözümünü bulmak için 9. Yıllık Afrika Enerji İndaba`da bir araya gelecek. Halen, kıta, güçlü güneş, hidro, jeotermal, rüzgar ve biyolojik enerji geliştirme potansiyeline sahip bol kaynakları barındırıyor.

 

Neden Afrika ?

Afrika`nın bölgedeki enerji fırsatı için gerekli bileşenlerden yoksundur. Nüfusun kıtanın yenilenebilir enerji sektörünü hızla başlatmak için gerekli teknik destek seviyesi yok. Ayrıca Afrika hükümetinden ve kurumsal ajanslardan bir destek bulunmuyor. Desteği olmadan, projeleri planlama safhalarından çıkarıp harekete geçirmek zordur. Afrika`nın yenilenebilir enerji sektörü için en büyük engel kaynağıdır.

 

Gerekli olan para hiçbir şekilde küçük ücretler değildir. Afrika, temiz enerji projeleri başlatmak için milyar dolarlık yatırımlara ihtiyaç duyacak. Yaklaşık 157 milyar dolarlık bir fiyat etiketi ile gelecek olan 3.200 düşük karbonlu enerji projesi için bir tahmin hesaplandı. Bu aşılamaz bir maliyet gibi görünebilir, ancak faydaları da o kadar büyüktür. Düşük karbonlu enerji projeleri, bunun gibi, bir yılda atmosferden 740 milyon ton karbon dioksit çıkarma yeteneğine sahiptir. Temiz enerji yaratmanın yanı sıra, bu projeler milyonlarca Afrikalı vatandaşın hayatlarını değiştirecek, şu anda güç kaynaklarına erişimi az olan veya olmayan. Nüfusun bu üyelerine iktidar getirilmesi, kıtanın ekonomik, sosyal ve siyasi manzarasını olumlu yönde ve yeni bir yönde yönlendirebilir. 

 

Tüm bu önemli faydalarla bile, soru hala devam ediyor, enerji projelerinin Afrika`da nasıl finanse edilebileceğini mi düşünüyorsunuz? Gelişmeyi başlatmak için Dünya Bankası, Afrika İklim İş Planında yer alan projeler için kapsamlı destek sağlamıştır. Mali destekleri 3.6 milyar dolarlık bir rehin ile sonuçlandı. Bu önemli bir katkı olsa da projeyi tamamlamak için gerekli toplam tahmini toplam maliyet 19,3 milyar dolar ile 3.6 milyar dolar arasında küçük bir tutardır.

 

Politikacılar, mühendisler ve enerji uzmanları, bu finansman sorununu Afrika enerji sektörüne yönelik projeleri engelleyen birkaç başka sorunla ele almak üzere bu hafta bir araya gelecekler. Tabii ki, finansman katılımcılar için merkezi bir endişedir, ancak ilerleme de büyük bir gündem maddesidir. Dünya Enerji Konseyi, bugüne kadar kaydedilen 3.6 milyar dolarlık rehinın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak istiyor. Bunu yapmak için konferansa katılanlar, ilerlemenin devamlılığını sağlamak için temiz enerji projelerinin programda tutulmasının yollarını tartışacaklar. Bu ilerleme, kıtanın küresel ısınmanın tersine çevrilmesine ve zarar verici etkilerine yardımcı olmak için uluslararası topluma kararlılığını sürdürebilmesi için çok önemli olacaktır.

 

Temiz enerji, sadece büyümek için yararlı bir fırsat değil, Afrika kıtasının ilerlemesi ve gelişmesi için bir gerekliliktir.

 

Yenilenebilir kaynaklara sahip oldukları büyük miktarda rezervleri sayesinde, bölge artan nüfusun ihtiyaçlarını ve daha sonra enerji ihtiyaçlarındaki artışları karşılayabilecektir. Bu toplantı, Afrika kıtasının geleceğini şekillendirecek yeni temiz enerji projeleri, finansal çözümler ve politik destek geliştirilmesi için doğru yönde atılmış bir adım.

www.enerjihaber.com

02.03.2017

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR