"Kendi Elektriğini Kendin Üret"

Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak ve bunu çevreye zarar vermeden başarmak için “Yerli ve Yenilenebilir” enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekmektedir. Ülkemizin sahip olduğu su kaynakları önemli bir hidroelektrik potansiyel oluşturmaktadır. “Mikro HES” tanımı kurulu gücü azami 500 kW’a kadar olan kanal tipi Hidroelektrik Santralleri için kullanılmaktadır. Mikro HES’ler rezervuar alanı ve büyük inşaat yapıları gerektirmediğinden tek bir ağacın dahi kesilmesine gerek duymadan kurulabilmektedir. Bu yönüyle son derece çevreci olan Mikro HES tesisleri aynı zamanda daha büyük güçteki HES tesislerine de ALTERNATİF olabilecek durumdadır.

 

BİR SU KAYNAĞIM VAR, ENERJİ ÜRETMEK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?

Mülkiyeti ya da kullanım hakkı size ait olan bir arazide yine kullanım hakkı sizde olan su kaynağını kullanarak bir Mikro HES kurmak istiyorsanız ilk önce enerjiyi ne amaçla üreteceğinize ve nasıl kullanacağınıza karar vermelisiniz. Kullanım durumuna göre iki Mikro HES Sistemi bulunmaktadır.

 

1. Şebekeden Bağımsız Sistem :

Bu kullanım şeklinde Mikro HES elektrik şebekesinden bağımsız ve izole olarak çalışmaktadır. Üretilen elektrik ile tüketilen elektrik arasında bir arz-talep dengesi söz konusuysa şebekeden uzak yerlerde tercih edilmelidir. Şebekeden bağımsız sistemlerde elektrik dağıtım şirketiyle herhangi bir bağlantı olmadığından satış söz konusu olmaz. İlk kurulum maliyetleri şebekeye bağlı sistemlere nispeten daha düşüktür.

 

2. Şebekeye Bağlı Sistem :

Bu kullanım şeklinde Mikro HES elektrik dağıtım şebekesine bağlı (senkron) olarak çalışmaktadır. Üretilen elektrik, tüketilen elektrikten fazla ya da az ise tercih edilmelidir. Bu sistemde ihtiyaç fazlası elektrik dağıtım şirketine satılabilir.

 

"Neden TEMSAN HES Ürünlerini Tercih Etmeliyim?"

- Türbin ve Generator teçhizatını alırken yabancı dil bilmek zorunda kalmazsınız.

 

- Uluslararası standartların uygulandığını üretimin her aşamasında bizzat görebilirsiniz.

 

- TEMSAN bir kamu kurumudur. Vatandaş olarak hissedarı olduğunuz kurumdan alım yapmaktasınız.

 

- Ürettiğiniz enerjiyi yerli imalat teşviği kapsamında daha avantajlı fiyattan satabilirsiniz.

 

- Uzun vadeli bir yatırım olan HES sektöründe servis, bakım-onarım ve yenileme çalışmaları çok önemlidir. İhtiyaç duyduğunuz anda TEMSAN’ı yanınızda bulurusunuz ve 24 saat içinde probleminize müdahale edilir.

 

- Yurt dışına döviz çıkışını engeller, dış ticaret açığımızı azaltmış olursunuz.

 

- En büyük hedeflerimizden biri sanayileşmektir. HES elektromekanik teçhizatını TEMSAN’dan alarak TEMSAN’la birlikte yerli yan ve yardımcı sanayiyi de desteklemiş olursunuz.

 

TÜRBİN TEÇHİZATLARI

- Türbin Giriş Vanaları (Kelebek Vana, Küresel Vana vb.)

- Giriş Çıkış Boruları

- Emme Borusu Komplesi (Koni, Dirsek ve Bağlantı Elemanları

- By-Pass Boruları ve Vanaları

- Cebri Boru (Flanş, Dirsek ve Bağlantı Elemanları)

- Türbin Çark ve Şaftı

- Ayar Kanatları ve Nozül Sistemi

- Redüktörler

- Kayış-Kasnak Sistemleri

- Kaplinler

 

ELEKTRİK PANO VE TEÇHİZATLARI

- Generatör

- Yük Kontrol Sistemi

- Kumanda ve Kontrol Panosu

- Giriş-Çıkış ve Sayaç Panoları

(Kaynak : www.temsan.gov.tr)

Mart 2017

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR