Aksa Enerji’nin Afrika santralleri toplam 2.426 MW üretim gücüne ulaştı

Aksa Enerji, Afrika’da Gana, Madagaskar ve Mali’de kurduğu santraller ile birlikte toplam 2.426 MW büyüklükte üretim gücüne ulaştı. Aksa Enerji CEO’su Cüneyt Uygun, Şirket’in Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar’ının (FAVÖK) yüzde 77’sinin Afrika santrallerinden sağlanacağını belirtiyor. 2018’de ise bu oranın yüzde 85’i aşması bekleniyor.

 

Türkiye’de rekabet gücü azalan santrallerini yüksek kapasite kullanım oranlarıyla çalıştırabilmek için rotasını Afrika’ya çeviren Aksa Enerji, Afrika ülkelerindeki acil enerji ihtiyacına santralleriyle çözüm sunuyor. Son olarak şirketin Gana Cumhuriyeti’ndeki HFO santralinin gücü 192,5 MW’tan 280 MW’a; Madagaskar Cumhuriyeti’ndeki HFO santralinin kurulu gücü ise 36 MW’tan 50 MW’a yükseldi ve Mali Santrali ise 10 MW ile ticari faaliyetine başladı.

 

Madagaskar Santrali’nin 66 MW’lıkilk fazının tamamı için 13 Eylül tarihinde Madagaskar Başkanı Sn. Hery Rajaonarimampianina’nın de katılımıyla açılış töreni düzenlenecek olup, santral bu tarihten önce tam kapasiteye ulaşacak. 10 MW kurulu gücün geçici kabulü gerçekleşen ve ticari faaliyetine başlayan Mali Santrali’nin de Ağustos ayı içerisinde tam kapasite devreye girmesi ile Aksa Enerji’nin tüm Afrika santralleri faaliyete geçmiş olacak. 2017 sonuna kadar Gana’da 320 MW, Madagaskar’da 66 MW, Mali’de ise 40 MW olmak üzere, Afrika’daki toplam kurulu gücünü 426 MW’a çıkaracak olan Aksa Enerji, 2018 yılında ulaşacağı 530 MW kurulu güç ile Afrika’daki varlığını daha da pekiştiriyor.

 

Afrika’da insanların yaklaşık beşte birinin elektriğe hiç ulaşamadığını bu yüzden de öncelikle ihtiyaç olan yerde çözüm üretmeyi tercih ettiklerini söyleyen Aksa Enerji Grup Başkanı, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun, ilk yatırımları olan Gana’daki başarı hikâyelerinin diğer ülkelere de referans olduğunu belirtiyor;

 

“Gana hükümetinin iş modelimizi beğenmesiyle başlayan süreçte bugün 280 MW kurulu güce ulaştık. Gana Santrali’nin inşaatını sadece 9,5 ayda tamamlamamız ve hızlı faaliyete geçirmemiz, diğer ülkelerle yaptığımız görüşmelerde çok iyi bir referans oldu. Dolar bazlı ve alım garantili kontratlarımızın da katkısıyla, 2017’de 2,5 milyar TL ciro ve 504 milyon TL FAVÖK hedefliyoruz. Bu büyüklüğe ulaşmamızdaki en büyük etmen ise Afrika’daki santrallerimiz. 2017 Ağustos ayı içinde Afrika’daki santrallerimizin hepsi devrede olacağı için karımız artacak ve 2017 yılında bu santrallerden yaratılacak karlılık toplam FAVÖK’ümüzün yüzde 77’sini oluşturacak. Amacımız farklı coğrafyalarda acil enerji ihtiyacı olan her yere elektrik götürmek.”

 

Gana Cumhuriyeti’nde kurulan santral bu sene sonu itibarı ile ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 9’unu karşılarken, artan kapasite ile beraber 2018 yılında yüzde 15’ini karşılayacak. Gana Cumhuriyeti ile yapılan sözleşmeye istinaden 6,5 yıllık kontrat süresi ilk fazın 1 Ağustos’ta tamamlanmasıyla başlamış oldu. Aksa Enerji’nin Madagaskar Cumhuriyeti’nde 120 MW kurulu güce sahip olacak santralinde üreteceği elektrik için de 20 yıl satış garantisi mevcut. Şirketin Mali’nin başkenti Bamako’da kurmakta olduğu 40 MW kurulu güçteki santrali de Ağustos ayı içinde tam kapasite ile devrede olacak ve Şirketin Afrika’daki diğer enerji santralleri gibi döviz bazlı ve garantili satış yapacak.

 

“Gana’da 370 MW kurulu güçte enerji santrali kurulması ve üretilen elektriğin 6,5 yıl süreyle dolar bazlı garantili satışı için anlaşma imzalandı. Gana Santrali’nin 11 motordan oluşan 192,5 MW kurulu gücündeki bölümü Nisan ayı itibarıyla ticari faaliyetine başlamış olup, Ağustos ayı itibarıyla 280 MW güce ulaşmıştır. İlk fazı tamamlanmış bulunan santralin garantili satış sözleşmesine istinaden 6,5 yıl kontrat süresi bu tarih itibarıyla başlamış bulunmaktadır.”

 

“Yüzde 58,35’i Aksa Enerji’ye, yüzde 41,65’i yerel ortağa ait olmak üzere Mauritius’da yerleşik Aksa Power adında bir şirket kuruldu. Santralin yılda 500.000 MWsa üretim yapması öngörülüyor. 2016’nın son çeyreğinde inşaatına başlanan santralin 25 MW kurulu gücündeki ilk motorları Temmuz ayı itibarıyla devreye alınmış olup Ağustos ayı itibarıyla 50 MW güce ulaşmıştır. Toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın tamamı için 13 Eylül tarihinde Madagaskar Başkanı Sn. Hery Rajaonarimampianina’nın de katılımıyla açılış töreni düzenlenecek olup, santral bu tarihten önce tam kapasiteye ulaşacaktır.”

http://enerjienstitusu.com

25.08.2017

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR