BESTMER offgrid solar şebeke sistemi alacak

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) güneş takipli hibrid offgrid solar şebeke yedekleme sistemi alacak.

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, makine teçhizat alımı için ihale açtı. İhale kapsamında üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Güneş Enerjisi Enstitüsü Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi’nin ihtiyacı için 1 set güneş takipli hibrid solar şebeke yedekleme sistemi satın alınacak.

 

İhale, 6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 11:00’de Ege Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanı kabul edilecek.

 

İhalede yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 1 fiyat avantajı uygulanacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamayacak. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunlu.

 

İstekliler teklif edecekleri bedelin yüzde 3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek. Teklifler, götürü bedel üzerinden sunulacak. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacak.

www.enerjigunlugu.net

02.12.2017

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR