MAVİSİS - MAVİSOLAR

Mavisis Teknoloji Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. gökyüzünü mavi tutan güç elektroniği sistemleri geliştirmek anafikri ile GOSB teknoparkta kurulmuş bir ARGE ve Teknoloji firmasıdır.

 

Mavisis Mavi-Solar markası altında ülkemizde şebeke bağlantılı yenilenebilir enerji güç elektroniği ekipmanlarını ilk geliştiren ve üreten firmadır.

 

Mavi-Solar Yenilenebilir Enerji Güç Elektroniği Ekipmanları: GES, RES, Mikro HES, Evler ve İşletmeler için mini Güneş Santralleri, Şebeke olmayan yerlerde Güneş ve Rüzgardan elektrik elde etme,Tarımsal Sulama amaçlarıyla kullanılabilmektedir.

 

Mavisis’in geliştirdiği ARGE Projeleri 3 defa yenilikçilik ve Teknoloji ödülleri almış son olarak Mavi-Solar Yenilenebilir Enerji Güç Dönüştürücüleri Ürün Platformu TUBITAK-TTGV-TUSIAD tarafından VIII.Teknoloji Ürün ödülüne layık görülmüştür.

 

Mavisis Yenilenebilir Enerji Güç Elektroniği alanında yerli teknoloji geliştiririci ve yerli üretici olmanın yanısıra yüksek performanslı ürünleri uygun maliyet ile müşterilerine sunma ve sürekli yerel teknik destek sağlama amacındadır. Güneş, Rüzgar ve Yakıt Pili için 500kW’a yakın ekipman üretimi yapılmıştır.

-.-

GOSB TEKNOPARK

2000 yılı başlarında, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ile Tefen Endüstri Parkları bir araya gelerek ülke sanayinin uluslararası rekabete hazır, ihracata yönelik bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmak için GOSB Teknopark’ı kurmaya karar verdiler. 2001’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası TBMM’de kabul edilmiştir. Bu Yasa ile ülkemizde üniversiteler önceliğinde bilim ve araştırma parklarının kurulması teşvik edilmiş ve bu amaçla başta vergisel muafiyetler olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

 

2002 yılında resmiyet kazanan bu işbirliğinin, bir ilk olarak organize sanayi bölgesinde olması kurulan teknoparkın en büyük özelliği oldu. 2005 yılında inşaatları tamamlanan GOSB Teknopark’ın bugün itibariyla bünyesinde yer alan 80’i aşkın firma ve 680’in üzerinde AR-GE personeli ile ülkemizin en hızlı gelişen teknoparklarından biridir. Teknopark bünyesinde yer alan firmalar faaliyetlerini toplam 6 binada sürdürmektedir. 120.000 m2’lik alana sahip olan GOSB Teknopark’ta kiralanabilen 12.756 m2 kapalı alan bulunmaktadır. Bunun 3.806 m2’si yazılım firmalarına 8.950 m2’si, araştırma ve geliştirmeye yönelik üretim yapan firmalara ayrılmıştır.

 

TARİHÇE

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan GOSB Teknopark kurulumu için araştırmalar 2000 yılında başlamış, 2001 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Tefen Grubu ve Sabancı Üniversitesi aralarında ön protokol yapmışlardır. Ülkemizde teknoparkların kurulup işletilmesine ve denetlenmesine imkan sağlayacak yasal düzenleme 2001 yılında yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 2002 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nden sonra GOSB Teknopark özel ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır. 2003 yılında resmi olarak kurulan GOSB Teknopark’ın inşaatları başlamış olup, 2005 yılında da firmalar faaliyetlerine başlamışlardır.

 

DESTEK ve MUAFİYETLER

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti :

GOSB Teknopark’ta faaliyet gösterecek Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi girişimcilerin, GOSB Teknopark’ta geliştirecekleri ve üretecekleri yazılım ve AR-GE ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31.12.2013 tarihine kadar Gelirler ve Kurumlar Vergisi’nden muaftır.

 

Ücretlerden kesilen Gelir Vergisi (Stopaj) Muafiyeti :

GOSB Teknopark’ta çalışacak olan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.

 

Katma Değer Vergisi (KDV) Muafiyeti :

GOSB Teknopark’ta faaliyet gösterecek girişimcilerin, kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içerisinde, münhasıran GOSB Teknopark’ta üretecekleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaftır.

http://gosbteknopark.com / Mart 2010

-.-

www.solar-pazar.com

www.solar-bazaar.com

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR