Türkiye Şişe ve Cam A.Ş.

1935 yılında Paşabahçe Beykoz Cam Fabrikası ile cam üretimini gerçekleştiren TŞCF Topluluğu, yurtiçi ve yurtdışındaki düz cam, cam ev eşyası, kimyasal ve cam ambalaj üretimi tesislerindeki faaliyetlerini yeni yatırımlarla arttırarak sürdürmektedir.

 

Gelişimi hızlanan teknoloji ve ağırlaşan rekabet koşulları, geleceğin stratejik teknoloji ve ürünlerine yönelik yoğun ve sürekli Ar-Ge etkinliğini artık kaçınılmaz kılmaktadır. Cam üretim teknolojileri ve yardımcı alanlarında dünya ölçeğinde en ileri teknolojileri edinen TŞCF, bu ileri teknolojileri uygulama ve geliştirmenin getireceği rekabet üstünlüğünün bilinciyle daha 1970 li yıllarda Ar-Ge çalışmalarına başlamıştır. TŞCF nin Ar-Ge ekibi, çağdaş teknolojileri tüm üretim kuruluşlarındaki, yeni yatırımlarla ve mevcut üretim hatlarıyla bütünleştirme uğraşı içindedir. Yeni ve üstün performanslı ürün geliştirmeye yönelik çalışmalar hem merkezi, hem de üretim gruplarında yapılanmış olan geliştirme örgütü içinde sürerken, yarının teknolojilerini oluşturacak uygulamalı araştırma ve mühendislik çalışmaları da giderek yaygınlaşmaktadır. TŞCF deki Ar-Ge çalışmaları günümüzün vazgeçilmez aracı olan proje yaklaşımı anlayışıyla yürütülmektedir. Yeni fırın tasarımından modellemeye, ölçü-kontrolden ürün geliştirmeye kadar çeşitli konuları ele alan Ar-Ge projeleri Araştırma ve Mühendislik, Analitik Destek, İş Geliştirme, Projeler, Bilgisayar Destek ve Enformasyon Teknolojisi ana birimlerine bağlı olarak çalışan yetkin uzmanlarca planlanıp yürütülmektedir.

 

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü - EGE GEE ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. - TŞCF’nin ortaklaşa yürüttüğü altı yıllık proje çalışmaları ile ülkemize kazandırdığı boyar madde ve titanyum dioksit esaslı organik güneş pilleri saydam olmaları ve ekonomik yöntemlerle üretilebilmeleri nedenleri gibi pek çok avantajlara sahiptir. Üçüncü nesil fotovoltaik sistemler olarak adlandırılan bu teknoloji Dünya’da henüz ticarileşmektedir.

 

Son on yılda gerek verimlilik ve gerekse kararlılık artışları bu yeni teknolojiyi özellikle Avrupa Topluluğu, Japonya ve Çin’de geliştirme-uygulama hedefi haline getirmiştir. E.Ü. Güneş Enstitüsü-T. Şişe Cam Fabrikaları projesi, Avrupa Topluluğu VI. Çerçeve projelerince de desteklenerek boyar madde ve titanyum dioksit esaslı organik güneş pilleri üretimi başarılmış, teknolojik olgunlaştırma (modül-panel tasarımı ve üretimi) aşamasına gelinmiştir. Sunulan proje çalışmalarında organik boyar madde esaslı saydam ve ekonomik üstünlükleri olan organik güneş pili modül üretimi ile maksimum verim koşullarının sağlanması hedeflenmiştir. . Platformda, kurucu üye olan Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. adına “Yürütme Kurulu”nda TŞCF Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Yıldırım Teoman görev almaktadır. Platform alt çalışma gruplarında, TŞCF adına Gülçin Albayrak görev almaktadır. www.trpvplatform.org/sisecam.html / Nisan 2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR