Devlet Bakanları Babacan ve Yılmaz ile Sanayi Bakanı Ergün’ün katıldığı 5. Sektörel Ekonomi Şurası‘nda hükümet ile işadamları biraraya geldi.

 

TOBB 5. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurasında, oluşturulan komisyonlarca 60 ayrı sektörün öncelikli sorun ve çözüm önerileri hükümete sunuldu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile TOBB bünyesindeki sektör kurullarına üye işadamları, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Sorunlar ağırlıklı olarak vergi ve uygulama alanlarında yoğunlaşırken, her bir sektörde dikkat çekici öneriler yer aldı...

 

TÜRKİYE ENERJİ MECLİSİ:

Avrupa elektrik iletim sistemi ile entegre sağlayacak fiziki yatırımlar yapılarak, sektörün Avrupa pazarına elektrik satabilecek kapasiteye ulaşması sağlanmalı. Enerji yatırımları süreci basitleştirilmeli ve yenilenebilir enerji yatırımları daha fazla teşvik edilmelidir. Belirli bir orandaki yatırım araçlarının yerli firmalardan karşılanması halinde ek teşvik verilmeli.

www.dunyagazetesi.com.tr / 09 Aralık 2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR