Türkiye’de Güneş Enerjisi

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Güneşten dünyaya saniyede yaklaşık olarak 170 milyon MW enerji gelmektedir. Türkiye’nin yıllık enerji üretiminin 100 milyon MW olduğu düşünülürse bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi, Türkiye’nin enerji üretiminin 1.700 katıdır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde mevcut bulunan güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak Elektrik İşleri Etüd İdaresi tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat, günlük toplam 7,2 saat, ortalama toplam ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl, günlük toplam 3,6 kWh/m² olduğu tespit edilmiştir. Türkiye, 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir ve gerekli yatırımların yapılması halinde yılda birim metre karesinden ortalama olarak 1.100 kWh’lik güneş enerjisi üretebilecek kapasiteye sahiptir.

 

Buna göre genel olarak Türkiye’nin en çok ve en az güneş enerjisi üretilecek ayları sırası ile Haziran ve Aralık olmaktadır. Bölgeler arasında ise öncelikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahilleri gelmektedir. Güneş enerjisi üretiminin yok denecek kadar az olduğu Karadeniz bölgesi dışında yılda birim metre kareden 1.100 kWh’lik enerji üretilebilir ve toplam güneşli saat miktarı ise 2.640 saattir. Buna göre Türkiye’de toplam olarak yıllık alınan enerji miktarı ise yaklaşık 1015 kW saat kadardır.

 

Türkiye’nin avantajı ortada

Almanya hükümeti bu alanda en ciddi yatırımları yapan ülke konumda, güneş enerjisinde Almanya lider. Halen enerjinin yüzde 20’sini yenilebilir kaynaklardan elde eden Almanya 2020 yılına kadar enerjisinin yüzde 35’ini, 2050’ye kadar da yüzde 80’ini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi planlıyor. Almanya’nın en fazla güneş alan bölgesi Bavyera Eyaleti, bizim Karadeniz Bölgesi kadar güneş ışığı alıyor. İki ülke karşılaştırıldığında Almanya, Türkiye’nin yüzde 40’ı oranında güneş ışığı alıyor.

 

Dünyamız Enerji Dolu…

www.normenerji.com.tr

www.solar-academy.com

www.solar-bazaar.com

www.solar-santral.com

 

 

Türkiye Güneş Kaynak Bilgileri GEPA
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR