On Grid veya Off Grid sistemlerde kullanılacak invertörler paralel bağlanarak güç artırımına gidilebilir.

 

Paralel çalışacak invertörlerin maksimum sayıları ve çıkılabilecek maksimum güçler üretici firmaları tarafından belirlenir. Burada dikkate alınması gereken husus kullanılacak olan invertörlerin aynı marka, model ve güçte olmalarıdır. İnvertörün kendi yazılımları kullanılarak paralel çalışmaya tanımlanması, ana ünite ve yardımcı üniteler olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca paralel bağlantıda, üniteler birbirine yakın olmalı, aralarında ki haberleşme kablosu kısa tutulmalıdır. İnvertörlerin DC besleme kabloları aynı kesitte ve uzunlukta olmasına dikkat edilmelidir.

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR