SİİRT`TE 30 BİN DÖNÜM ALANDA SULAMA ALTYAPISI KURULACAK

Siirt`te kırsal kalkınmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Tarım Bakanlığı`nın desteği ile 7 proje ile yaklaşık 30 bin dönüm alanda modern sulama altyapısı kurulacak.

 

DİKA Siirt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Emin Paça, Siirt`te modern sulama için 7 potansiyel sahada toplu basınçlı sulama sistemleri kurulacağını belirterek, "Siirt`te kırsal kalkınmaya yönelik modern sulama projelerinin hayata geçirilmesi için yürütülen işbirliği başarıyı getirdi. Tarım Bakanlığı`nın desteğiyle gerçekleştirilecek 7 proje ile yaklaşık 30 bin dönüm alanda modern sulama altyapısı kurulacak. Tarım Bakanlığı tarafından verilen kırsal kalkınma desteklerine başvurular geçen ay sona erdi. Siirt bir önceki programda 11 başvuru yaparken, bu yıl yapılan başvurular 23`e çıktı. Başvuruların artmasında doğru bilgilendirme ve yönlendirmenin yanı sıra daha önce başvuru yapılmayan sulama gibi alanlarda yerel işbirliği ile başvuru yapılmasının sağlanması etkili oldu. Modern sulama için 7 potansiyel sahada toplu basınçlı sulama sistemleri kurulacak. Siirt İl Tarım Müdürlüğü`nden alınan teknik desteklerle Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, ilçe kaymakamlık proje ofisleri, İlçe Tarım Müdürlükleri, İl Özel İdaresi, Valilik AB Proje Birimi ile ortaklaşa çalışılarak başvuruların hazırlanmasında ortak bir çalışma yapılmıştır" şeklinde konuştu.

 

Talep edenlere iş planı hazırlanması noktasında fizibilite desteği verildiğini belirten Paça, "Destek çağrısı kapsamında ajansımızın Siirt Yatırım Destek Ofisi tarafından kaymakamlıklarla koordineli çalışılarak tüm ilçelerde bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bilgilendirmenin yanı sıra daha önce Yatırım Destek Ofisimize gelen yararlanıcılar hatırlatma amaçlı ofise davet edilerek, programa yönlendirildi. Programa başvuru yapmak isteyen yararlanıcılardan talep edenlere iş planı hazırlanması noktasında fizibilite desteği verildi. Program kapsamında yapılan başvurulardan tarımsal ürünlerin birincil işlemesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni, tamamlama ve kapasite geliştirme projelerinden 6`sı, ALTERNATİF ENERJİ kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik projelerden de 1`i olmak üzere 7 proje daha başarılı bulundu" dedi. SİİRT (İHA) - 17 Haziran 2011

-.-

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

Kalkınma Ajansı, ulusal ihtiyaçları ve kalkınma amaçlı yerel örgütlenme taleplerini dikkate alarak; ülkemizin siyasi, idari, sosyal ve ekonomik koşulları ile dünya tecrübesi ve AB üyeliği perspektifini de gözeten, ülkemize özgü olarak oluşturulmuş bir modeldir. Yerel potansiyeli harekete geçirme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirme rolünü üstlenen Dicle Kalkınma Ajansı, küreselleşmeden kaynaklanan tehditlerin bertaraf edilerek, sunduğu fırsatlardan azami yararın sağlanmasına yönelik yerel kalkınma stratejisinin oluşturulmasında çok önemli roller üstlenecektir.

 

Bölgesel Kalkınma Stratejisine uygun olarak, yerel aktörlerce hazırlanacak proje ve faaliyetler; gerek ulusal kaynaklardan gerekse AB’den sağlanacak fonlarla kredi şeklinde değil, hibe şeklinde desteklenerek; yöremiz potansiyeli harekete geçirilecektir. Dicle Kalkınma Ajansı, ülkemizde başlatılacak olan yeni kalkınma hamlesi üslerinden biridir. Ajansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslar arası arenada tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi; göçün etkin olarak yönetilmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi olacaktır.

 

Bölgesel stratejilerin hazırlanmasına destek verecek olan Ajans, girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi; kırsal ve yerel kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi; kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi rollerini üstlenecektir.

 

Bunların yanı sıra bölgenin iş ve yatırım imkanlarının tanıtımını da gerçekleştirecek olan Ajans, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri tek elden takip ederek sonuçlandıracaktır. AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında da aracılık ve koordinasyon görevini yürütecek olan Ajans, hem araştırma ve veri tabanı oluşturma, hem de izleme ve veri değerlendirme alanlarında da faaliyet gösterecektir.

İletişim

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

Adres: Savurkapı Mah. Nusaybin Cad. No:31 Meydanbaşı / Mardin

Tel: +90 482 2121107

Faks: +90 482 213 14 95

www.dika.org.tr

Haziran 2011

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR