İzmir`in yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli yüksek

Vali Cahit Kıraç, ``Fosil kaynaklar bitti, hareketlilik yaratacak enerji alanlarına ihtiyaç var, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekir`` dedi. İzmir Kalkınma Ajansı`nın desteklediği İzmir`de yenilenebilir enerji kaynakları projesinde gelinen aşamanın değerlendirilmesi amacıyla Balçova Termal Tesisleri`nde toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Cahit Kıraç, proje ile yenilenebilir enerji sektöründeki kaynakların gücünün belirlenmesi ve bu alanda yapılacak çalışmaların ortaya konulmasının amaçlandığını söyledi.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki yatırımları, projeleri desteklemek amacıyla bu çalışmanın gündeme geldiğini belirten Vali Kıraç, Ege Üniversitesi Güneş Enstitüsü`nün önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye`nin 2020 yılı hedeflerine ulaşması için enerji üretmek ve yenilenebilir enerjiye bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Vali Kıraç, şunları söyledi: ``Türkiye, 2020`de dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına girmek, ihracatını 500 milyar dolara çıkarmak istiyor. Bunun ön koşulu enerji üretmek ve yenilenebilir enerjiyi daha çok kullanmaktır. Türkiye`nin bu hedefe ulaşması için İzmir`e düşen sorumluluğu belirlemek amacıyla bu proje gündeme geldi. İzmir, 9 üniversitesi olan zengin bir il. Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli de çok yüksek. Üç kıtanın birleştiği bir bölgede yer alıyoruz, bu bölge deprem üreten bir bölge. Deprem gerçeğini görmek ve yeraltı zenginliklerini ortaya çıkarmak için bir proje üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın stratejik ürünü su olmuştur. Su zengini değiliz. Su kaynaklarını iyi kullanmak ve geleceğe dönük projeler ortaya koymak zorundayız.``

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Dünya rüzgar rezervinin yüzde 30`una sahip olan Türkiye`nin, dünyada jeotermal rezervi en büyük 5 ülke olduğunu vurgulayan Vali Kıraç, şöyle devam etti: ``İzmir 300 gün güneş alan bir ilimiz. Özellikle rüzgar enerjisi alanında yatırım yapmış ve yatırım için bekleyen firmalarımız var. Fosil kaynaklar bitti, hareketlilik yaratacak enerji alanlarına ihtiyaç var, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekir. Bu rezervlerin ekonomiye dönüştürülmesi gerekir. Bu kaynakları üretime dönüştürmeliyiz. Üniversiteler, kamu kurumları ve sanayicilerimiz ortak hareket etmelidir. İzmir şanslı il, hem rezervi var, hem bu rezervi pratiğe dönüştürecek üniversiteleri var, helva yapmak çok kolay. İzmir mevcut kaynaklarını, rezervlerini israf etmeden ekonomik verimlilikte bilimsel raporlarla çalışmak durumundayız.``

 

"YENİLENEBİLİR ENERJİYE UYGUN BÖLGEYİZ"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ise üniversitenin her geçen gün daha da büyüdüğünü, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığını anlatarak, yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki çalışmanın ise 1978 yılında kurulan Güneş Enstitüsü tarafından yapıldığını söyledi. Bilimsel birikimin toplumun yararına kullanılmasına önem verdiklerini belirten Rektör Yılmaz, ``Teknolojik transferde AB`nin en başarılı ofislerinden biriyiz. 37 yerli teknolojiyi AB ülkelerine transfer etmiş merkeziz. Rüzgar enerjisi konusunda da yerli üreticinin sorunlarını çözmek için projeler üretiyoruz. Yenilenebilir enerjiye çok uygun bölgeyiz`` dedi.

 

Ege Üniversitesi Güneş Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar da yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması projesi çerçevesinde, 100`ün üzerinde kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör temsilcisine anket gönderildiğini, anket sonuçlarının kısa süre içerisinde değerlendirileceğini ifade ederek, yenilenebilir enerji konusunda atılması gereken hedefleri ortaya koyacaklarını söyledi. Toplantıya İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Serdar Değirmenci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan İçöz de katıldı.

www.yeniasir.com.tr

19 Aralık 2011

İzmir İli Güneş Kaynak Bilgileri GEPA
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR