solar cell / güneş pili

Foto piller (solar cell, fotosel, güneş pili, photo voltaic cell) Güneş Enerjisini (gün ışığını) elektrik enerjisine dönüştüren elemanlara ışık pili denir.

 

Güneş pili (İngilizce: solar cell) ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren (fotovoltaik) bir araçtır. Yarı iletken bir diyot olarak çalışan güneş pili, güneş ışığının taşıdığı enerjiyi iç fotoelektrik reaksiyondan faydalanarak doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür.

 

İngilizce "photovoltaic" olan fotovoltaik piller, Türkçe`ye güneş pilleri şeklinde geçmiş olsa da bir pil gibi çalışmamaktadır. Bilindiği üzere piller, depolanan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Oysa güneş hücreleri veya güneş gözeleri diye tabir edebileceğimiz fotovoltaik piller, Güneş`den yararlanarak elektrik üretir ancak kendi üzerinde depolama yapamaz.

 

Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire vb. şekillerde biçimlendirilebilir.

 

Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Çıkış gücünü (Watt) ve gerilimini (Volt) artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilebilir, bu yapıya güneş pili modülü, fotovoltaik modül, solar modül, güneş paneli adı verilir.

 

Güneş pilleri ya da fotovoltaik piller diye anılan cihazlar, yarıiletkenlerin fotovoltaik etki özelliğini kullanarak, güneş ışığından elektrik enerjisi üretirler. Güneş pilleri, kurulan sisteme bağlı olarak bir kaç Watt’tan, onlarca / yüzlerce kW`a veya MW`a kadar elektrik enerjisi üretebilir.

 

İngilizce : solar cell

Türkçe : güneş pili

Fransızca : pile solaire, photopile

Almanca : solarzelle

İspanyolca : célula solar

İtalyanca : cellula solare

Portekizce : célula solar

Azerice : günəş batareyası

 

Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri
Güneş Pilleri 1.Bölüm
Güneş Pilleri 2.Bölüm
Güneş Pillerinin Yapısı ve Çalışması
Temiz Enerji Yayınları Güneş Pilleri
Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi
Diyotların Temel Yapısı ve Tanımı
Güneş Pilleri, önemi, uygulama alanları ...
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR