TÜBİTAK enerji verimliliği uzmanlarından görüş bekliyor

TÜBİTAK tarafından teknoloji yol haritaları hazırlama çalışmaları kapsamında ``Enerji Verimliliği`` konusunda pilot bir uygulama gerçekleştireceği açıklandı.

 

Açıklamada Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016’da belirtilen öncelikli alanların ilgili konularında somut Ar-Ge ve yenilik hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kilometre taşlarını içerecek böylelikle  bu alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi sürecine katkı sağlayacak teknoloji yol haritaları hazırlanmasının planlandığı hatırlatıldı.

 

Açıklamada enerji verimliliği konusundaki yol haritasının hazırlanmasına yönelik uygulama çalışmasına internet ortamından görüş toplanması ile başlanacağı bunun içinde sanayide, binalarda ve ulaştırmada enerji verimliliği uzmanlarının görüş ve katkılarını iletmelerinin beklendiği belirtildi.

www.yesilekonomi.com

06.02.2013

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR