``İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu`` kuruldu

 

Kurul`un kuruluşuna dair genelge Resmî Gazete`de yayınlandı.

Resmî Gazete`nin 7 Ekim 2010 tarihli sayısında Türkiye`nin iklim değişikliği alanındaki çalışmalarını ilgilendiren bir genelge yayınlandı.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak yayınlanan genelgede iklim değişikliği ile mücadele ve hava emisyonları yönetimi konularının birbiriyle ilişkili ve bütüncül olarak ele alınması gereken konular olduğu, ulusal ölçekte ilgili kurum ve kuruluşların ortak olması nedeniyle de ``Hava Emisyonları Koordinasyon`` ve “İklim Değişikliği Koordinasyon ” kurullarının “İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu” adıyla birleştirilerek yeniden yapılandırılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

 

Genelgede Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu "Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi” ile BM “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” yürürlüğe girdiği ve bu sözleşmelere bağlı çeşitli protokollerin Türkiye tarafından imzalandığı hatırlatılırken ayrıca şu ifadeler yer aldı;

 

Söz konusu sözleşme ve protokoller ile iç mevzuatımızdan kaynaklanan sorumluluklar çerçevesinde; ulusal hava emisyonları ile sera gazı emisyonları envanterinin ülkemize özgü bilgileri içerecek şekilde iyileştirilebilmesi, sektörel olarak emisyon oluşumuna katkısı bulunan faaliyet alanlarına bağlı detaylı bilgi toplanabilmesi, ulusal emisyon faktörlerinin geliştirilebilmesi, iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, bu konuda ülkemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi, emisyon azaltımına esas stratejilerin ortaya konulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması önem arz etmektedir.``

 

Genelgeye göre kurul, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın Başkanlığında; Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterlerinin katılımıyla oluşturulmuş durumda.

 

Kurul yılda en az bir defa toplanacak iken çalışma usul ve esasları ise Kurul tarafından belirlenecek. Kurul tarafından alınan kararlar ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanacak, Kurulun Sekretarya hizmetleri ve koordinasyon işleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek. Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt kurul, komite, danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt kurul, komite ve çalışma gruplarında yer alabilecekler.

www.yesilekonomi.com

14.10.2013

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR