ODTÜ`den Güneşkentler Sempozyumu ve Solarkampus Çalıştayı!

ODTÜ’nün düzenlediği ”Güneşkentler Sempozyumu, SolarKampus Çalıştayı” 15-16 Kasım 2013 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre merkezinde yapılacak.

 

Bütün dünyada başlayan ve bizim de taraf olduğumuz “Küresel İklim Değişikliğine” karşı mücadeleyi nasıl başlatabiliriz?

 

Bu mücadelede üniversitelere, devlete, yerel yönetimlere, sanayicilere, sivil toplum örgütlerine düşen görevler nelerdir?

 

Üniversite, devlet, sanayi, halk işbirliği nasıl sağlanmalı?

 

"Güneşkentler Stratejik Dönüşüm" projeleri için en uygun yöntem hangisidir?

 

Hangi "Güneş Projeleri" yapılmalı?

 

Ülkemize uygun hangi yeni teknolojiler geliştirilmeli?

 

Dünyanın örnek alınacak en iyi Güneşkent projeleri hangileridir?

 

Konularında fikir üretmek, uygulanabilir güneş projelerini ve güneş enerjisi teknolojilerini geliştirme konularını belirlemek amacı ile düzenlenen çalıştay, bütün bu soruların cevaplarını aramak, tartışmak, kentlerimiz ve üniversitelerimiz için bir yol haritasını “birlikte belirlemek” hedefi ile yola çıkıyor.

 

İki kademeli olarak düzenlenen sempozyum ve çalıştayın birinci gününde aşağıda verilen konular üzerine sunumlar ve konferanslar yapılacak; ikinci gününde ise alt çalışma grupları oluşturularak proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan proje önerileri yuvarlak masa çalıştayında değerlendirilecektir.

 

Sempozyum ve Çalıştay Konuları:

o   Güneşkentler ve planlama

o   Solarkampus Projesi

o   Güneş Mimarisi

o   Güneş Santralları

o   Kent temiz enerji sistemleri

o   Güneşle ısıtma ve soğutma sistemleri

o   Çevre ile ilgili Güneş projeleri

o   Çevreci ulaşım sistemleri

www.enerjipostasi.com

05 Kasım 2013

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR