"Güneydoğu Güneş Enerjisi Üssü Olabilir"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Şanlıurfa`nın Ceylanpınar ilçesine 10 megavatlık güneş enerjisi santrali kurmayı planladıklarını belirterek, "Güneydoğu`yu güneş enerjisi üssü haline getirmemiz gerekiyor" dedi.

 

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye`nin güneş potansiyeli açısından en değerli bölgesi olan Güneydoğu`nun bu enerjiyi yeterince kullanamadığını belirtti.

 

Bölgedeki potansiyeli maksimum seviyede değerlendirecek yatırımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu konuda bir Türk firmasıyla çalışma yaptıklarını anımsattı.

 

Bölgedeki potansiyeli teftiş ettiklerini ve bu amaçla ar-ge projeleri hazırladıklarını dile getiren Yılmaz, "Öncelikle yeni yaptığımız binanın çatısını güneş enerjisiyle kapladık. Kendi enerjisini üreten bina yapıyoruz. Bunun anlamı `sıfır emisyonlu bina` demek. Yani tüm elektrik enerjisini güneşten doğal yöntemlerle sağlayacak ve herhangi bir fosil yakıt kullanılmayacak. Bu çok önemli" dedi.

 

Yılmaz, tüm kamu binalarının benzer bir yaklaşımla, çatılarının güneş enerjisi panelleriyle kaplanarak fosil yakıta bağımlılığın azaltılabileceğini önerdi.

 

"Bölgenin dinamikleri değişebilir"

Şanlıurfa`nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM arazisine 75 milyon liralık yatırımla 10 megavatlık güneş enerjisi santrali kurmayı planladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

 

"TİGEM`in arazisinde sulamadan dolayı çok ciddi elektrik ihtiyacı var. Ama yerinde elektrik üretmek çok önemli. Enerjiyi başka yerlerde üretip oraya sevk ettiğinizde ciddi bir maliyet ve kayıplar oluyor. Dolayısıyla bu bölgeye hazırladığımız projeyi TÜBİTAK`a sunduk."

 

ALTERNATİF enerji yatırımlarının desteklenmesiyle, bölgenin dinamiklerinin önümüzdeki yıldan itibaren değişeceğine inandığını belirten Yılmaz, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi`ni, güneş enerjisi üssü haline getirmemiz gerekiyor. Üniversite olarak üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

 

"Potansiyeli harekete geçireceğiz"

Yılmaz, güneşin merkezinin Güneydoğu olduğunu bundan dolayı üretimin de bölge olması gerektiğine dikkati çekti.

 

Bölgedeki üniversitelerin bu konuya hassasiyet göstermesini isteyen Yılmaz, "Üniversitemizin bu çabasının ve yatırımının değerli olduğunu düşünüyorum. Bölgenin bu potansiyelini harekete geçirmek üzere bir dinamik oluşturduk. Sanayici de buna ilgi gösterecek. Artık bölgenin kendi ihtiyacını kendi içerisinde çözebilecek bir hale gelmesi gerekiyor. Bu işi sanayicimizin ayağına getirerek bir ilk yaptığımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

 

Bütçe açığının en önemli kaynağını enerjinin oluşturduğunu anımsatan Yılmaz, "Eğer kendi kaynaklarımızla hem panelleri üretirsek hem de kendi güneşimizin potansiyelini kullanırsak, fosil yakıtlara bağımlılık oranımız azalmaya başlayacak. Bunun da bütçe açığını kapatmayla ilgili iyi bir hamle olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. ORHAN ÇİÇEK / Gaziantep (AA)

www.haberler.com

09.11.2013

 

-.-

 

TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hakkında

Tarihçesi

TİGEM’in bir kolunu oluşturan haralar, ordunun ve sarayın iaşe ihtiyacını karşılamak ve at yetiştirmek üzere Osmanlı Devletinin ilk yıllarında kurulur. O dönemlerde 3-4 milyon dekarı bulan bir arazi varlığına ulaşır. Sonraları Osmanlı Devleti güç kaybettikçe arazilerde küçülmeye başlar. Böylece hara arazileri 450 bin dekara kadar düşer.

 

TİGEM’in diğer kolu genç Cumhuriyetin kurduğu Zirai Kombinalar ve Devlet Ziraat İşletmelerine uzanır. 1937 yılında kurulan Zirai Kombineler ordunun gerektiğinde halkın gıda ihtiyacını karşılayacaktır. Bunun için yurdun değişik yörelerindeki hazineye ait boş araziler seçilir ve buralar çiftlik haline döndürülür.

 

Devlet Ziraat İşletmeleri ise, modern tarım tekniklerinin uygulanması, tarım sanayinin geliştirilmesi ve bu konularda çiftçilere önderlik ve öğreticilik görevi yapması amacıyla Atatürk’ün muhtelif tarihlerde kurduğu çiftlikleri bağışlamasıyla kurulurlar. Bu çiftliklerde Zirai Kombinelerle 1950 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde birleşirler.

 

TİGEM; Hara ve İnekhaneler ile Devlet Üretme Çiftliklerine ait varlıkların 1984 yılında bir çatı altında toplanmasıyla Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) olarak kurulmuştur. 1994 yılında ise, İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT ) olarak yeni bir statü kazanmıştır.

 

TİGEM; ülkemiz tarım sektörünün en önemli girdilerinden olan sertifikalı tohumluk ve üstün vasıflı damızlık gibi materyallerin üretimi ve dağıtımı ana ekseninde faaliyet gösteren, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

 

TİGEM’in Misyonu;

Tarım ve tarıma dayalı sanayi için tohumluk, damızlık ve hammadde üretmek, gen kaynaklarını korumaktır.

 

TİGEM’in Vizyonu;

Stratejik önemdeki tohumluk ve damızlıkta öncü, tarıma dayalı sanayi için bitkisel ve hayvansal üretim yapan, gen kaynaklarını koruyan, kalitesiyle rekabeti artıran, dinamizmi ve güvenilirliği yüksek bir kurum olmaktır.

 

İletişim

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü

63570 Ceylanpınar / ŞANLIURFA

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA / TÜRKİYE

www.tigem.gov.tr

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR