Güneşe yatırım yapacak belediyeciler dikkat!

Gelecek 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimlerden sonra belediyeler de tam gaz yenilenebilir enerjiye yatırım yapacaklar. İller Bankası A.Ş.’nin (İlbank) belediyelere finansman desteği vereceğini sağır sultan da duydu. Şu anda İlbank içinde, yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji çalışmalarına destek yönündeki çalışmalar son hızla devam ediyor.

 

Yalnız son aylarda yaşanan bazı gelişmeler, belediyelerin yenilenebilir enerjiyle ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olmadığını ortaya çıkardı. Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birinin merkez ilçe belediyesi, öyle bir teknik şartname hazırlamış ki, ilk bakışta “bunu yapan bu dünyadan mı veya başka yıldızdan mı geldi” diye sorası geliyor insanın.

 

Valiliğe ve belediyeye yapılan itirazlardan sonra ihale süreci daha başlamadan bitti. Bu ilk değildi ve son da olmayacağını düşünüyorum. Teknik şartnamede yapılan hatalardan bir tanesi “TÜV Rheinland Sertifikası istenmektedir” ifadesinin kullanılması oldu. TÜV Rheinland Sertifikası yoktur, TÜV Sertifikası vardır ve TÜV Rheinland bu sertifikayı veren kurumlardan sadece bir tanesidir.

 

Tek sorun teknik şartname de değil. Belediyelerin bir başka sorunu da mevzuata ilişkin yeterli bilgiye sahip, konuya hakim uzmanlar bulunmaması. Bir şahsın bölge dağıtım şirketine yaptığı ihbardan sonra Türkiye’de bir büyükşehir belediyesinin yaptığı Güneş Enerjisi Projelerinin EPDK Yönetmenliklerine haykırı olduğu ortaya çıktı. Yalnız ihbar edilen olay, maalesef özel evlerin ve işyerlerinin çatılarındaki çoğu güneş enerjisi sisteminin de mevzuata haykırı olduğunu gösteriyor.

 

Yapılan ihbar, 02 Ekim 2013 tarihinde çıkan “Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmenlğin” Madde 5 (1b) de bulunan “Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti” (Madde 5) - “Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden” (Fıkra 1) - “İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalışan üretim tesisleri” (Fıkra b) maddesine dayanıyor.

 

Bu maddelerdeki hükümler çerçevesinde, sistemlerin proje yapılasıya kadar durdurulması ve bağlantıların kesilmesi gerektiği söylendi. Belediyenin yaptığı projeler, şebekeye elektrik vermiyor, yalnız güneş enerjisinden ürettiği elektrik yetmediği zaman şebekeden elektrik alıyordu.

 

Bu iki örnek, belediyelerin yenilenebilir enerjide teknik şartnamelere ve mevzuat hükümlerini uygulamaya hazır olmadıklarını gösteriyor. Nisan 2014’ten itibaren belediyelerin hatasız çalışmaları için STK’lardan (GENSED, Lİ-DER, TÜREB vs.) yardım almaları uygun olur.

 

Yapılacak güzel projeler daha başlamadan siyaset ve propaganda malzemesine dönüşmemeli. Teknik Şartnameye gelince, aldığımız son bilgilere göre İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde Yenilenebilir Enerji Projeleri için bir bölüm açıldı. Orada da bir Teknik Şartname üzerinde çalışılıyor.

 

Yeni belediye başkanlarımıza tavsiyemiz İlbank’dan yalnız finans desteği istemekle yetinmeyip, Teknik Şartname ve Mevzuat konusunda da destek almalarıdır... Yazarlar / Hasan Yiğit

enerjigunlugu.net

28 Kasım 2013

 

-.-

 

İLBANK A.Ş. : İller Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur.

GENSED : Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği

Lİ-DER : Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği

TÜREB : Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR