Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Hibeleri

Tarımsal Tesislerde ALTERNATİF Enerji kullanımına yönelik olarak hibe destekleri açıldı.

 

Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, ALTERNATİF enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı…

 

Bu Programın amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda natif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Bu senekihibe tutarı 400.000.-TL olarak belirlendi ve 81 ilde geçerli olacak.

 

Son başvuru tarihi : 27 Ocak 2014

 

Detaylı ön bilgiler ek’tedir.

Aralık 2013

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR