Yerli kömür ile 100 bin kişiye istihdam

5 milyar dolarlık (yerli kaynaklara yönelik) enerji yatırımıyla 100 bin kişiye istihdam sağlanabiliyor.

Başta kalorifer ve endüstriyel kazanlar olmak üzere ısı teknolojisi alanında hizmet veren Mimsan Grup Genel Müdürü Ahmet İlhan, ülkemizin cari açığının yüzde 75’inin enerji girdilerinden kaynaklandığına dikkat çekti. “Türkiye enerjisi en pahalı 3 ülkeden biridir. Enerji pahalı ve dışa bağlıyız” tespitinde bulunan İlhan, enerjide yerlileşme seferberliği başlatılması çağrısında bulundu…

 

TEŞVİK MEKANİZMASI YERLİLEŞTİRMEYE HİZMET ETMELİ

“Sektörde ciddi bir teşvik mekanizmasına ihtiyaç var. Yeni oluşturulacak teşvik mekanizması, enerjide yerlileştirmeye hizmet etmelidir” diyen Ahmet İlhan, “Bu teşvikler, sigorta, alım, KDV teşvikleri, uzun vadeli krediler, indirim teşvikleri gibi birçok alanda olabilir. Enerjide dışa bağımlılıktan rahatsız isek bunun gereğini yapmalıyız… Bu kapsamda, yerli kaynaklarla çalışacak buhar ve enerji santrali kuranlar teşvik edilmeli… Endüstri tesislerinin enerji ve buhar üretimini yerli kaynaklarla üretmesi durumunda cari açıkta yıllık 10 milyar dolar azalmayı mümkün görüyoruz” şeklinde konuştu.

 

Mimsan Grubu’nun düzenlediği toplantıda konuşan Ahmet İlhan, ülkemizde her yıl 5 milyar ile 10 milyar dolar arasında enerji yatırımına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, bu ihtiyacı yerli kaynakları değerlendirerek hem enerji maliyetlerini aşağı çekebileceğimizi hem de binlerce insana iş imkanı yaratılacağını açıkladı.

 

KÖMÜR; ENERJİ MALİYETİNDE YÜZDE 50 TASARRUF SAĞLAR

“Kömür, en reel ve en fizibil enerji kaynağıdır, vazgeçilmezdir. Türkiye’nin kömür rezervi, ülkemizin 200 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak miktardadır” diyen İlhan, şöyle devam etti: ”Kömür ile enerji açığını karşılarız… Yerli kömür ve atıklardan elde edilen enerjide maliyetler yüzde 50 oranında düşebilir… Yenilenebilir enerji çok önemlidir, ancak yatırım maliyeti yüksektir. Yenilenebilir enerji söz konusu olduğunda, ihtiyaç duyulan yıllık enerji yatırımlarının maliyeti 15 milyar dolara kadar yükselebilir. Enerji maliyetlerini düşürmek zorundayız… Bu maliyetler ile dışarıda rekabet şansımız yok. Çevreci teknolojiler ile yerli kaynaklarımızı değerlendirmemiz lazım. 5 milyar dolarlık (yerli kaynakların değerlendirildiği) enerji yatırımıyla 100 bin kişiye istihdam sağlanabilir.”

 

“Ülkemizde kömür kirlidir, kötüdür, doğalgaz temizdir’ şeklinde yanlış bir imaj bulunduğuna da dikkat çeken Ahmet İlhan, “Bu algı doğru değildir… Kömür ile çevreci bir enerji üretmek mümkün. Elektrik üretimimizin yaklaşık % 48’i doğalgazdan elde edilmektedir. Dünyada doğalgazı olmayıp bu orantı ile doğalgaz kullanan başka bir ülke yoktur. Doğalgaz karteli olan ülkelerde bile bu rakam % 30-40 civarındadır. Bu durumun getireceği güvenlik ve bağımlılık riskleri asla üstlenilemeyecek boyuttadır. Yeni teknolojiyi ile yerli kömürleri yakarak en az doğalgaz kadar çevreci enerji üretebiliriz. Yine, termik santrallerin ve çimento fabrikalarının bacalarındaki gazlar enerjiye dönüştürülebilir. Bunun altyapısı ülkemizde mevcut. Mimsan Grup, çevreci teknolojiler ile bunu başarıyla uygulamaktadır” şeklinde konuştu.

www.hurriyet.com.tr

16.09.2011

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR