SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri Çağrısı Açıldı

 

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrısı Yayınlandı

 

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

 

SOLAR-ERA.NET kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 30 Nisan 2014 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 2 Ekim 2014 tarihinde kapanacaktır.

 

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrı İlanı Ek’tedir.

 

17.01.2014 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509

 

Hakkında

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma - Teknoloji - Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

www.tubitak.gov.tr

Ocak 2014

 

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrı İlanı
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR