YER ALTI SULARI SAYAÇ TAKMA ZORUNLULUĞU 2016’YA UZADI

Manisa Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, yer altı sularına sayaç takma zorunluluğunun 2 Nisan 2016’ya ertelendiğini söyledi.

 

Manisa Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, yer altı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzeri için kullanım belgesi almış olanların su ölçüm sistemi kurmaları için öngörülen sürenin, talepleri doğrultusunda, Resmi Gazete`de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, 1 Mart 2014 tarihinden 2 Nisan 2016 tarihine ertelendiğini belirtti.

 

Akyıldız açıklamasında, "Söz konusu havzalardan, Konya’da 21 bin 355 ve Edirne’de 732 olmak üzere toplamda 22 bin 87 adet sulama amaçlı kuyu bulunuyor. Tarım işletmelerimiz çok sayıda parselden oluşuyor. Bir kuyu birden fazla komşu parseller tarafından ortaklaşa kullanılıyor. Bu önemli bir sorun. Üreticilerimiz bu maliyetin altından kalkmakta güçlük çekecekti. Mevcut su potansiyelimize olan talebin gün geçtikçe artış gösterdiği günümüzde, sınırlı miktardaki ve stratejik bir meta haline gelen su potansiyelinden, daha uzun yıllar faydalanabilmek için bir dizi önlemin alınmasını TZOB olarak her zaman destekliyoruz." dedi.

 

Kararın, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) tarımsal üretimi azaltmayacak şekilde, belgede belirtilen miktarda yer altı suyunun çekilmesini saptaması gerektiğini belirten Akyıldız, "Yer altı sularını korumayı amaçlayan tedbirler, altyapısı oluşturulmadan uygulanmaya başlasaydı üretimiz zor durumda kalırdı. Zaten maliyet sorunuyla karşı karşıya olan, üretim planlaması olmadığı için bir türlü istikrarlı bir gelir elde edemeyen, finansman sıkıntısındaki üreticilerimizin, sulama kuyularına sayaç takma maliyetini karşılaması mümkün değildi” dedi. Türkiye’de yıllık çekilebilir yer altı suyu miktarının 14 milyar metreküp olduğunu belirten Akyıldız, su kaynaklarından optimum düzeyde yararlanmak, sulu tarımda aşırı su kullanımına yol açan sulama yöntemleri yerine yağmurlama ve damla sulama gibi su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi için üreticinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Akyıldız, su sıkıntısı çeken, çölleşme riski olan İlçemizde, yöreye uygun, kuraklığa dayanıklı kültür bitkilerine verilen ürün bazlı desteklerin artırılması ve su ihtiyacı az kültür bitkilerinin teşvik edilmesi gerektiğine de dikkati çekerek, sayaç takma zorunluluğunun ertelenmesi çiftçimizi sevindirmiştir." ifadelerine yer verdi. (İHA)

www.milliyet.com.tr

05.03.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR