OSB`ler EPDK`dan lisans alarak elektrik üretebilecek

OSB`lere üretim ve dağıtım lisansları bir defada en çok 49 yıl için verilecek ve lisanslar asgari 10 yıl geçerli olacak.

 

Organize sanayi bölgeleri (OSB), şirket kurma şartı aranmaksızın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan (EPDK) lisans alarak elektrik üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilecek.

 

OSB`lere üretim ve dağıtım lisansları bir defada en çok 49 yıl için verilecek ve lisanslar asgari 10 yıl geçerli olacak.

 

EPDK tarafından hazırlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yönetmelikle tüzel kişilik kazanan OSB`lerin, dağıtım veya üretim lisansı alarak elektrik piyasasında faaliyette bulunmak istemeleri halinde, sınırları içerisinde katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Elektrik Piyasası Kanununun ilgili maddesi kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin uygulanacak olan usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

 

Belirtilen şartları sağlayan OSB`ler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alarak onaylı sınırları içerisinde üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilecek. OSB`ye verilecek lisanslar bir defada en çok 49 yıl için verilecek, lisanslar için geçerli olacak asgari süre 10 yıl olacak.

 

Lisans sahibi OSB`nin onaylı sınırları içerisinde mülkiyeti kendisine ait elektrik tesislerinin işletmesi OSB`ye ait olacak. OSB hizmet alımı yoluyla elektrik tesislerinin işletmesini diğer gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilecek. Ancak bu durum, OSB`nin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

 

OSB`ye uygulanacak lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri her yıl için kurul tarafından belirlenecek.

 

OSB, katılımcılarının elektrik enerjisi veya kapasitesi ihtiyacını karşılamak amacıyla serbest tüketici sıfatıyla elektrik enerjisi temin edebilecek.

 

Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen OSB, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna önlisans başvurusunda bulunmak zorunda olacak. ANKARA (AA)

www.dunya.com

14 Mart 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR