Doç. Dr. Bozkurt, Hibrid Pillerini Değerlendirdi

YTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutsal Bozkurt, tıp, askeri alanlar ve uzay araştırmaları gibi birçok dalda yararlı olan hibrid pillerini değerlendirdi.

 

Son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyen enerji sektöründeki gelişmelere paralel olarak, teknolojik piller üzerinde yapılan araştırmalar tekrar yapılmaya başlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutsal Bozkurt, geleceğin tükenmeyen pilleri olacak, hibrid pillerini değerlendirdi. Teknolojik piller olarak ifade edilen foton-beta-hibrid pillerin, birden çok enerji kaynağı kullanılarak elde edilen piller olduğunu ifade eden Kutsal Bozkurt, "Güneş enerjisinden elde edilen Fotovoltaik pil yapısı ile aktivitesi çok düşük olan ve insan sağlığına hiçbir zararı olmayan bazı Beta voltaik pil yapısının kullanıldığı pillerdir" dedi.

 

Geleceğin tükenmeyen pillerini anlatan Bozkurt, "Betavoltaik pillerin yapısı güneş pillerine çok benzemektedir. Güneş pilleri ve betavoltaik piller arasındaki temel fark ise, güneş pillerinde güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülürken, betavoltaik pillerde, radyoaktif beta kaynağından yayılan beta parçacıklarının (elektronların) enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesidir. Kullanılan radyoizotopların en önemli özelliği ise, kaynağın yarı ömrüne bağlı olarak uzun yıllar elektrik üretebilmesidir. Yarı ömrü 100 yıl olan bir radyoizotop kullandığımızda (örneğin, Trityumun yarı ömrü 12 yıl ve Ni-63 kaynağının yarı ömrü ise 100 yıldır) 100 yıl sonra bile başlangıç gücünün yarısı kadar güç üretebiliriz" dedi.

 

Ticari güneş pillerinin bazı problemlere yol açtığını söyleyen Bozkurt, "Son yıllarda yapılan çalışmalar gösterdi ki, verimi yüksek olan normal ticari güneş pilleri üzerinde beta kaynaklarının bazı problemlere yol açmasıdır. Bu problemlerden bir tanesi de, güneş pilleri üzerine düşen çok miktarda elektronların termal etki yaparak güneş pillerine zarar vermesidir. Bundan dolayı hibrid-pillerde daha çok uzay teknolojilerinde kullanılan ve çok daha dayanıklı güneş pilleri tercih edilmektedir. Fakat burada maliyet ve verim hesabı önem kazanmaktadır. Diğer bir sorun ise, betalardan elde edilen enerji veriminin güneş enerjisine göre düşük olmasıdır. Dolayısıyla verimi yüksek ve maliyeti ucuz olan normal ticari güneş pilleri üzerindeki çalışmaların önemi daha da artmıştır" diye konuştu.

 

Günümüzde ve teknolojide çok popüler olan uzun ömürlü pillerin üretilmesi başta cep telefonları olmak üzere birçok alanda bu tür hibrid pillere olan ilgiyi daha da arttıracağını kaydeden Kutsal Bozkurt, "Ayrıca üretilen bu hibrid pillerin; tıpta, askeri alanlarda, uzay araştırmaları gibi birçok alanda yararlı olması beklenmektedir. Ülkemizin genç nesillerle birlikte disiplinler arası bir çalışma ekibi olarak bu alanlara yönelmesi; araştırma - geliştirme - üretim alanında teknolojik hedeflere ulaşması bakımından da önemlidir" dedi. İSTANBUL (İHA)

www.sondakika.com

05 Mayıs 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR