Dünya Bankası`ndan yenilenebilir enerji kredisi

Dünya Bankası, Türkiye Yenilenebilir Enerji Entegrasyon Projesi kapsamında 350 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

 

Dünya Bankası Türkiye’de yenilenebilir enerjiye destek amacı taşıyan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın (IBRD) 300 milyon dolarlık ve Temiz Teknoloji Fonu (CTF)’nun 50 milyon dolarlık finansmanlarını onayladı. Dünya Bankası`ndan yapılan açıklamaya göre, Proje, Hazine garantörlüğü altında Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından uygulanacak.

 

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada “Projenin ana kalkınma amacı, iletim sisteminin güçlendirilmesi ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji üretiminin kolaylaştırılması yoluyla ülkenin artan elektrik talebini karşılamasına yardımcı olmaktır. Küresel çevre bakımından, proje Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimin daha fazla entegrasyonu yoluyla fosil yakıtlara dayalı elektrik üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını önlemeyi amaçlamaktadır” denildi.

 

Türkiye’nin hidrolik, rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal gibi enerji kaynaklarıyla ilgili olan Yenilenebilir Enerji Entegrasyon Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser proje ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Türkiye önemli bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir. Ancak, bu kaynaklardan tam olarak yararlanabilmek için ciddi miktarda kamu ve özel sektör yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. Biz Dünya Bankası olarak, Türkiye’nin enerji sektörünü daha temiz, daha güvenli ve ithalata daha az bağımlı hale getirmek amacıyla on yıldan uzun bir süredir Türkiye’nin enerji sektörü reformlarını desteklemekteyiz. Bu proje, bu yönde atılan bir başka önemli adımdır.”

www.radikal.com.tr / ekonomi

12 Mayıs 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR