Çin hava kirliliği ile mücadele için yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltti

 

Çin kömür tüketiminin artan tehdidi karşısında özellikle rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerini yükseltti.

 

Çin yönetimi ülkedeki hava kirliliği sorunu ile mücadele için ayrıntılı bir eylem planı açıkladı.

 

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından açıklanan ``Hava Kirliliğini Engelleme Eylem Planı`` başlıklı çalışmada ülkenin kömür, doğal gaz ve nükleer enerji alanındaki mevcut hedeflerine de atıf yapılırken, yeni olarak ise özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi alanında kurulu güç hedeflerinin yükseltildiği bildiriliyor.

 

Çin yönetiminin eylem planında atılacak diğer adımlar arasında ise eski ve verimsiz kömür santrallerinin kapatılması, mevcut ve yeni kömür santralleri ile bu santrallerde kullanılacak kömürler için çok yüksek standartlar getirilmesi, enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması, elektrik iletim altyapısının özellikle yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımları destekleyecek şekilde güçlendirilmesi, rüzgâr ve güneş enerjisi sanayisindeki ekipman üretiminin artırılması için gerekli adımların atılması gibi birçok madde sayılıyor.

 

Plana göre ülkenin 2013 sonu itibari ile 91 GW seviyesinde olan rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2015 yılında 100 GW`a, 2017 yılında ise 150 GW`a ulaşması sağlanacak.

 

Güneş elektriği ise yaygın şekilde kullanılabilme potansiyeli sayesinde Çin’in hava kirliliğini önleme planında çok önemli bir yer kaplıyor.

 

Güneş elektriği alanındaki daha önceki hedeflerinde ikiye katlandığı bildirilen çalışmada, 2015 yılı için 35 GW, 2017 yılı için ise 70 GW`lık güneş elektriği kurulu gücü öngörülüyor.

 

Bu hedefte konut ve işyerlerinin çatılarında da yer alabilecek dağıtık sistemlerin payı ise 2015 yılı için 20 GW, 2017 yılı için ise 35 GW olarak belirlenmiş durumda.  Çin yönetimi bu uygulamaların özellikle nüfusun dolayısı ile hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

 

Çin yönetimi biyokütle alanında 2017 yılında 11 GW`lık kurulu güç, biyoyakıt alanında ise 500 milyon tonluk üretim kapasitesi hedefliyor.

 

Çin hidroelektrik alanındaki kurulu güç hedefini ise 2015 yılı için 290 GW, 2017 yılı için ise 330 GW olarak belirlemiş durumda.

 

Çin yönetimi ilgili planda, geçen yılın eylül ayında açıkladığı kömürün toplam enerji üretimindeki payı ile ilgili hedefine de atıfta bulunuyor. Çin yönetimi 2012 yılında yüzde 66.8 olan bu oranı, 2017 yılında yüzde 65`in altına indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

 

Çin`in gerek elektrik üretiminde gerek ise toplam enerji tüketiminde kömürün payı hızla artıyor. Çin tek başına dünya kömür üretiminin yüzde 46’sını, tüketiminin ise yüzde 49’sını gerçekleştiriyor. Bu tüketim Çin’i dünyanın en fazla karbon salımına neden olan ülkesi yaparken,  ülkedeki hava kirliliği özellikle son yıllarda insan sağlığını ciddi olarak tehdit edecek seviyeye yükselmesine neden olmuş durumda.

 

Çalışmada ayrıca Çin’in yerli doğal gaz ve kaya gazı rezervlerinin araştırılması çalışmalarına da ağırlık verileceği ile nükleer enerji kurulu gücünün 2017 yılında 50 GW’a çıkarılacağı ve bu tarihte inşa halinde olacak nükleer enerji kurulu gücünün ise 30 GW olacağı da bildiriliyor.

 

Çin yönetimi tarafından açıklanan plana göre atılacak bu adımlar sayesinde fosil dışı enerji kaynaklarının ülkenin enerji tüketimindeki payının 2015 yılında yüzde 11.4, 2017 sonunda ise yüzde 13 seviyesine ulaştırılması hedefleniyor. Doğal gazın payının ise 2015’te yüzde 7’e, 2017’de ise yüzde 9’a ulaşması öngörülüyor.

www.yesilekonomi.com

20.05.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR