YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU TASARRUFU SAĞLAYAN SİSTEMLER DESTEKLENECEK

 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, yaptığı açıklamasında, "Parsel içi basınçlı sulama yatırımlarını destekliyoruz" dedi.

 

Kayacan, "Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacı ile birlikte tarımsal su ihtiyacı da artmaktadır. Kullanılabilir su kaynaklarımızın sınırlı olduğu bilinen bir gerçektir. Ülkemiz su varlığı açısından su fakiri olarak görülmektedir. Dünyada en çok su tarımda kullanılmakla birlikte sulama randımanını arttıran ve sulama suyu ihtiyacını azaltan sulama teknikleri ile sulu tarımda kullanılan suyun yarısı tasarruf edilebilir" ifadesinde bulundu.

 

"Ülkemizin yıllık ortalama toplam 112 milyar m3’lük kullanılabilir su potansiyelinin %16`sının içme ve kullanmada, %12`sinin sanayide ve %72`sinin ise tarımsal sulamada tüketildiği görülmektedir" diyen Kayacan, "Su kaynaklarının yönetiminde en önemli unsur tarımsal sulama olmaktadır. Sulamada su kullanım etkinliğinin arttırılarak su tasarrufu sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu arazilerin sulamaya en iyi şekilde hazırlanması, uygun sulama yönteminin ve su dağıtım sisteminin seçilmesi ve uygulanması ile gerçekleşebilir. Sulama yönetiminde karşılaşılan sorunlar aşırı su kullanımı, sulama şebekelerinin eski olması, su kirliliği, su iletim ve dağıtımının açık sistemlerle yapılması, organizasyon ve yönetim sorunları olarak sıralanabilir. Bu sorunları gidermek için; sulamada drenaj sularının yeniden kullanımı, sulamada atık suların kullanımı, yüzey su kaynaklarının suyun bol olduğu alanlardan kıt olduğu alanlara yönlendirilmesi, çiftçilerin su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama yöntemlerini uygulamalarının sağlanması gibi çalışmaları kapsayan politikalara önem verilmelidir" diye konuştu ve şu bilgileri verdi:

 

"2014 yılında yaşamakta olduğumuz kuraklık nedeni ile su tasarrufu sağlayan sitemlerin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu amaçla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 24.126 dekar alanda basınçlı sulama sistemlerine geçilerek 3.763.249,35 TL destek verilmiştir.

 

Tarımda yanlış sulama teknikleri kullanılması doğru tohum ve gübre kullanılsa da verimin düşük kalmasının en önemli sebebidir. Yanlış sulama nedeni ile toprağa verilen fazla su topraklarımızda tuzluluk oranlarının artmasına neden olmakta, topraklarımızın verimliliği gün geçtikçe azalmaktadır. Modern sulama yöntemlerinden damla sulama ile tarım alanlarından alınan ürünlerde verim artışlarının yüksek olmasının yanında, gübre kullanımında azalış, hastalıklarda azalmalara bağlı olarak az ilaç tüketiminin üreticiye kar olarak kalması ve en önemlisi kısıtlı olan sulama su kaynaklarının diğer yöntemlere göre çok daha az kullanılması çiftçimize büyük avantaj sağlamaktadır. Ülkemizde tarımda kullanılan suyun yüzde 75’i salma sulamada, yüzde 17’si yağmurlama ve yüzde 8’i damla sulamada kullanılmaktadır. Modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin yararlarının görülmesi ve sulama tasarrufunun sağlanması amacıyla bugüne kadar 31 adet yatırımcımıza 461.968,00 TL hibe desteği verilmiştir. 2014 yılında da Bireysel Sulama Sistemi kurmak veya makinesi almak isteyen çiftçilerimize hibe desteği verilecektir. Bu kapsamda;

 

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulmasına,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulmasına,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulmasına,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınmasına,

d) Center pilot sistem yağmurlama sulama makinesi alınmasına,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınmasına,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulmasına,

Destek verilecektir. Gerçek kişilerde KDV hariç 100.000,00 TL’nin, Tüzel kişiliklerde 200.000,00 TL’nin %50’si hibe olarak yatırımcılarımıza verilecektir. Hibe başvuruları 14 Temmuz 2014 tarihine kadar İl Müdürlüğümüzce kabul edilecektir." (İHA)

www.milliyet.com.tr

28.05.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR