Enerji verimliliğinde yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, demir - çelik, çimento, petrokimya ve seramik sektörlerinde her yıl 15 milyar liralık tasarruf sağlayacak programı uygulamaya koyduklarını belirtti.

 

Yıldız, enerji verimliliğinde yeni teşvik ve uygulamalar konusunda bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

 

Türkiye`nin enerji ihtiyacını yerli ve ithal enerji kaynaklarından sağladığını ifade eden Yıldız, en önemli yerli kaynaklardan birinin enerji verimliliği ve tasarrufuyla ilgili konular olduğunu söyledi.

 

Demir - çelik, çimento, petrokimya ve seramik sektörlerinde her yıl 15 milyar liralık tasarruf sağlayacak programı uygulamaya koyduklarını belirten Yıldız, konutlarda, kamuda, sokak aydınlatmalarında tasarruf yöntemlerini uygulamanın mümkün olduğunu dile getirdi. Bakan Yıldız, 10 yılda yalnızca sanayi sektöründe ülke ekonomisine 65 milyar lira katkı sağlanmasını öngördüklerini bildirdi.

 

Bakanlar Kurulu`nun 9 Mayısta aldığı kararla bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Yıldız, bu kapsamda yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımların; atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımların (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç); 50 milyon lira tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımlarının yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgede yapılacak yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılacağını ifade etti.

 

Bu kapsamda, teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisi ödenmeyeceğini belirten Yıldız, teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için de gümrük vergisinin söz konusu olmayacağını dile getirdi.

 

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanacağını (5. bölge için yatırıma katkı oranı yüzde 30, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı yüzde 70) anlatan Yıldız, ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Ekonomi Bakanlığınca karşılanacağını belirtti.

 

Yıldız, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri için finansman desteği sağlanacağını, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70`ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kar payının belli bir kısmının Ekonomi Bakanlığınca karşılanacağını söyledi.

 

Bakan Yıldız, ayrıca teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edileceğini kaydetti.

 

Kamu binalarında enerji verimliliği

Bakanlık tarafından şimdiye kadar 150 kamu binasının enerji verimliliği etütlerinin yapıldığını ifade eden Yıldız, bu etütlerin hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl bütçeye 4 milyon lira ödenek aktarıldığını belirtti. Yıldız, enerji verimliliği etütlerinin daha hızlı şekilde yapılması ve uygulamasının gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

 

Bu çalışmaların kamu bütçesi ile devam etmekle birlikte süreci hızlandırmak adına ALTERNATİF bir yöntem olarak özel sektör eliyle etütlerin yapılmasının sağlanacağına değinen Yıldız, Enerji Performans Sözleşmesi uygulamalarının önünü açmak için yapılan yasal düzenlemelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından tamamlandığını ve Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını bildirdi.

 

Genel aydınlatmada enerji verimliliği

Taner Yıldız, genel aydınlatmada enerji verimliliğini sağlamak üzere LED teknolojisinin sağladığı avantajlardan yararlanmak amacıyla mevcut aydınlatma sistemlerinin bu teknoloji ile yenilenmesine karar verildiğini söyledi.

 

Genel aydınlatma kısmında yapılacak dönüşümün sadece ampullerin LED teknolojisi ile değişimi şeklinde değil tüm sistemin (direk aralıkları, direk uzunlukları ve benzeri) estetik, güvenlik ve verimlilik açısından revizyonu şeklinde gerçekleşeceğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

 

"LED dönüşüm projesi, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda bir önceliklendirmeye göre başlanacak ve önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tamamlanmış olacaktır. Bu konudaki mevzuat çalışmalarının tamamlanmış olduğunu da belirtmek isterim. Ülkemizde toplam 6 milyon adet armatür var. Sadece armatürlerin değişimi için yaklaşık 3 milyar liralık yatırım yapılacak.

 

Bu yıl sokak aydınlatmaları için devletin kasasından 1,2 milyar lira para çıkacak. Bu çalışmalarımızdan sonra bu paranın yarı yarıya düşeceğini hesaplıyoruz. Yani 600 milyon lira tasarruf edilecek. Yapılacak yatırım kendisini 3,5-4 yılda amorti edecek."

 

Enerji Takımı

Enerji verimliliği kültürünü oluşturmak için şimdiye kadar Enerji Hanım, Enerji Çocuk ve Sanayide Enerji Verimliliği uygulamalarını hayata geçirdiklerini anımsatan Yıldız, "Şimdi 27 Haziran`da İstanbul`da yapacağımız bir lansmanla `Ulaştırmada Enerji Verimliliği` kampanyasını başlatıyoruz. Bu dört ayaklı yapıya `Enerji Takımı` adını verdik" dedi.

www.timeturk.com

16.06.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR