Rüzgar ve güneş ölçüm raporu 30 günde onaylanacak

Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için kurulacak ölçüm direkleri, meteoroloji istasyonlarına en az 5 kilometre uzakta bulunacak. Ölçüm istasyonlarının kurulduğu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi`ne bildirilecek. Güneş ve rüzgar ölçüm raporları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından en geç 30 iş günü içinde sonuca bağlanacak.

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ, Resmi Gazete`de yayımlandı.

 

Yönetmeliğe göre, ölçüm başvuruları, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından şahsen başvuru merkezine yapılacak. Firmalar, kuracakları her ölçüm istasyonu için ayrı başvuru yapacak.

 

Başvuru formuyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, ölçüm istasyonunun kontrolü, verilerin arşivlenmesi ve sonuç raporunun onaylanması gibi hizmetlerin karşılığı olarak belirlenen başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuzun aslı veya kopyası başvuru merkezine teslim edilecek.

 

BAŞVURU NUMARASI ALANA ÜCRETİ İADE EDİLMEYECEK

İlk ölçüm kontrolü yapıldıktan sonra, herhangi bir sebeple aynı ölçüm istasyonu için firma tarafından talep edilecek her bir kontrol işlemi için başvuru ücretinin yüzde 30’u hizmet bedeli olarak firma tarafından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak. MGM’ye müracaat ederek başvuru numarası alındıktan sonra, bu başvuru için yatırılan başvuru ücreti geri ödenmeyecek. Ancak, ücretini yatırıp başvuru numarası almamış olanlara talep etmeleri durumunda ücreti geri ödenecek.

 

Başvuru sırasında her bir ölçüm istasyonuna, başvuru merkezi tarafından bir istasyon numarası verilecek. MGM tarafından ölçüm istasyonunun kontrol ve kabul işlemi yapıldıktan sonra; firma, verileri göndereceği cihaza/terminale ait sabit IP numarasını MGM’ye bildirecek. MGM, verilerin MGM’ye gönderebilmesi için gerekli iletişim bilgilerini firmaya bildirecek.

 

Firma ölçüm yapılacak saha kendisine ait ise tapunun fotokopisini, değilse sahibinin bu sahada ölçüm yapılmasına izin verildiğine ilişkin noter veya ilgili muhtar onaylı sözleşmenin aslını veya fotokopisini başvuru dosyasına ekleyecek. Ölçüm yapılacak saha kamu arazisi ise yetkili kamu idaresinden alınmış izin yazısının aslını veya fotokopisi başvuru dosyası içerisinde başvuru merkezine teslim edilecek.

 

MGM, İSTASYONLARI YERİNDE VEYA UZAKTAN DENETLEYEBİLECEK

Ölçüm istasyonunun kurulumuna ilişkin, başvuru sahibi veya ilgili mühendislerce (inşaat veya makine) onaylanmış proje de başvuru dosyasına eklenecek. MGM, ölçüm periyodu içindeki herhangi bir zamanda ölçüm istasyonunu yerinde veya uzaktan erişimle kontrol ederek, verilerin doğruluğunu teyit etme ve veri kayıt cihazından ölçülen verileri alma işlemlerini yapabilecek.

 

Ölçüm istasyonunun kurulum şartlarına uygunluğunun kontrolü, MGM tarafından görevlendirilecek meteorolojik ölçüm sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip en az üç personel tarafından yapılacak. MGM, ölçüm istasyonunun kurulum kontrolünü, başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde yapacak. Kurulum raporu, ölçüm istasyonlarının kontrolü için görevlendirilen MGM personeli tarafından sahada yapılacak incelemelerden sonra hazırlanacak.

 

GPS CİHAZI HATA PAYI 5 METREYİ GEÇEMEYECEK

Ölçüm istasyonunun, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı önlisans başvurusu yapılacak santral sahası alanında yer alması gerekiyor. Ölçüm istasyonunun bulunduğu nokta koordinatları, GPS cihazı ile kontrol edilecek. GPS ölçüm cihazı hata payı beş metreyi geçemeyecek.

 

Firma, ölçüme başlandıktan sonra arıza veya hatalı ölçümden dolayı değiştirilen yeni sensör veya benzeri ekipmanın kalibrasyon ve uygunluk belgelerini başvuru merkezine 10 iş günü içinde ibraz ederek istasyonun kontrolünü talep edecek. MGM değişiklikle ilgili kontrolü 15 (onbeş) iş günü içerisinde sahada yapacak.

 

KONTROL GÖREVLİSİNİN ULAŞIMINI MGM SAĞLAYACAK

Görevlendirilen personelin, ölçüm istasyonuna ulaşımı MGM tarafından sağlanacak. Bu konuda başvuru sahibinden ayrıca bir ücret veya katkı talep edilemeyecek.

 

İSTASYON KURULUMLARI DHMİ`YE BİLDİRİLECEK

Rüzgar ölçüm istasyonu kurulduktan sonra, istasyonun koordinat ve yükseklik bilgileri firma tarafından, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek ve bu bildirime ilişkin belge, başvuru dosyasına eklenecek.

 

RÜZGAR TÜRBİNİ MGM RADARINA EN AZ 5 KM UZAK OLACAK

Rüzgar ölçüm istasyonu MGM’nin işletmekte olduğu EK-İ’de koordinatları belirtilen Meteoroloji Radarlarına kuş uçuşu en az 5 km. uzaklıkta olacak. Bu sahalarda rüzgar türbinleri kurulurken de, bu türbinlerin her birinin meteoroloji radarlarına en az 5 km uzaklıkta olma şartı korunacak. Diğer kurumların benzer sistemlerinin yakınlarına kurulacak rüzgar ölçüm istasyonları ve rüzgar türbinleri için bu kurumlardan uygun görüş almak firmanın sorumluluğunda olacak.

 

ÖLÇÜM VERİLERİ GÜVENİLİR YÖNTEMLERLE İLETİLECEK

Yapılan ölçümler, ölçüm verileri üzerinde herhangi bir değişiklik ve harici bir müdahale olmaksızın, tebliğde belirtilen veri yapısı kullanılarak ölçümün yapıldığı günü takip eden gün içinde MGM’ye iletilecek. Ölçülen verilerin MGM’ye iletilmesi Sabit IP adresli bir sistemden MGM tarafından tahsis edilen sunucuya günün belli bir saatinde, otomatik olarak gönderilebilecek. Veriler, güvenli bir şekilde gönderimin yapılabileceği ve MGM tarafından uygun bulunacak başka bir yöntemle de günün belli bir saatinde, otomatik olarak gönderilebilecek. Ölçüm istasyonundan veri transferinin yapılamadığı durumlarda bağlantı sağlandıktan sonra veri kaydedicilerde saklanan veriler otomatik olarak MGM’ye iletilecek.

 

RÜZGAR KAYITLARI TÜM SEVİYELERDEKİ ÖLÇÜMLERİ İÇERECEK

Rüzgar ölçüm istasyonundan elde edilen; rüzgar verileri (yön, hız gibi) "*****_********_R.txt" adı verilen metin dosyasına, diğer veriler ise (sıcaklık, nem, basınç) "*****_********_D.txt" adı verilen metin dosyasına ayrı ayrı kaydedilecek. Rüzgar kayıtları, tüm seviyelerdeki rüzgar ölçümlerini içerecek.

 

GÜNEŞLENME VERİLERİ GÜNLÜK OLARAK HAZIRLANACAK

Güneş ölçüm istasyonundan elde edilen güneşlenme verileri "*****_********_G.txt" adı verilen metin dosyasına belirlenen formata uygun şekilde kaydedilecek. Veriler metin dosyası biçiminde, birer günlük olarak hazırlanacak.

 

YILLIK RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE VERİ KAYBI YÜZDE 20`Yİ GEÇEMEYECEK

Rüzgar verileri için 1 yıllık ölçüm verisinde, işletme, bakım, arıza vb. nedenlerle rüzgar veri kaybı yüzde 20’den daha fazla olamaz. Yüzde 20 veri kaybı içerisinde değerlendirilecek veri kayıpları, ölçümün resmi olarak başladığı tarihten itibaren en az 1 yıllık ölçüm verisinin sağlanacağı süre dikkate alınarak hesaplanacak. Ölçüm süresinin 1 yıldan fazla olduğu durumlarda ise; veri kayıplarının olmadığı veya yüzde 20’den az olduğu herhangi bir 1 yıllık periyot dikkate alınacak. Yüzde 20 veri kaybı, ana ölçüm seviyelerindeki her bir rüzgar hızı ve yönü ile tek seviyede ölçülen hava sıcaklığı ve hava basıncı verileri için ayrı ayrı hesaplanacak.

 

VERİ KAYIPLARI EN YAKIN METEOROLOJİ İSTASYONUNDAN TAMAMLANACAK

Veri kaybının yüzde 20’ye kadar olduğu durumlarda kayıp verilerin tamamlanması işlemi, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil edebilecek en yakın meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak, istatistiksel veri tamamlama yöntemleri kullanılarak yapılacak. İstatistiksel olarak elde edilen veriler, yanındaki boş sütuna yıldız atılarak işaretlenecek.

 

VERİ KAYBINI KOMŞU İSTASYONDAN DA TAMAMLAMAK MÜMKÜN

Eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji istasyonu, MGM’nin meteoroloji istasyonları arasından alanı temsil edebilen, ölçüm yapılan sahaya yakın bir veya birkaç istasyon olarak seçilebilecek. Ayrıca aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan ve MGM tarafından kabulü yapılmış birden fazla istasyon olması durumunda bu istasyonların verileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kullanılabilecek. Rüzgar ölçüm istasyonunda ana ölçüm seviyelerindeki rüzgar hız ve yön ölçerlerdeki veri kaybı birbirlerinden veya aynı istasyonda ara seviyelerde de ölçüm yapılıyorsa, bu ölçerlerin verilerini kullanarak yapılacak hesaplamalarla tamamlanabilecek.

 

KOMŞU ŞİKKETİN ÖLÇÜM İSTASYONUNDAN YARARLANMA

Veri tamamlama işlemi, varsa aynı sahada kurulu bulunan başka bir firmaya ait ve MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış bir ölçüm istasyonunun verisi kullanılarak da yapılabilecek. Ancak bu işlemin yapılması için söz konusu ölçüm istasyonunun sahibinden bu verilerin kullanılması konusunda yazılı olarak izin alınması ve verinin bizzat bu ölçüm istasyonu sahibinden temin edilmesi şartı aranacak. Sahayı temsil eden meteoroloji istasyonu olmadığı durumlarda; yüzde yirmiden az veri kaybı olmak şartıyla mevcut veriler kullanılarak ölçüm sonuç raporu hazırlanacak.

 

GÜNEŞTE KAYIP VERİ AYNI ENLEMDEKİ BAŞKA İSTASYONDAN TAMAMLANACAK

Güneş tesisleri için de kayıp verilerin tamamlanması işlemi rüzgardakine benzer şekilde yapılacak. Güneş ölçümlerinde eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji istasyonu, MGM’nin meteoroloji istasyonları arasından ölçüm noktasıyla aynı enlem kuşağına yakın bir veya birkaç istasyon olarak seçilebilecek. Aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan ve MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış birden fazla ölçüm istasyonu olması halinde bu istasyonların verileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kullanılabilecek. Güneş ölçümlerinde veri tamamlama işlemi, varsa aynı sahada kurulu bulunan başka bir firmaya ait ve MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış bir ölçüm istasyonunun verisi, izin alınmak şartıyla kullanılarak da yapılabilecek.

 

Rüzgar ve güneş ölçüm sonuç raporu için yapılacak müracaat esnasında, ölçülen ve tamamlanan tüm veriler elektronik ortamda (CD, DVD vb.) MGM’ye sunulacak.

 

Rüzgar tesislerinde, direğin tepe noktasında ölçülen rüzgar değerleri için rüzgar ölçüm sonuç raporu hazırlanarak MGM’ye sunulacak. MGM’ye iletilen verilerle sunulan veriler örnekleme yöntemiyle karşılaştırılarak kontrol edilecek. Kontrol sonucu, sunulan verilerin MGM’deki verilerden farklı olması durumunda ölçüm sonuç raporunda bu husus belirtilecek. Eksik veri tamamlamada kullanılan istatistiksel yöntemler rapor ekinde ayrıntılı olarak belirtilecek.Veri kaybı, yüzde 20’den daha fazla ise bu durum ölçüm sonuç raporunda da belirtilecek. Yüzde 20 veri kaybı, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken on dakikalık verilerin toplam kayıt sayısının yüzde 20’si olarak kabul edilecek.

 

ÖLÇÜM ONAY BAŞVURULARI 30 İŞ GÜNÜNDE SONUÇLANDIRILACAK

Ölçüm sonuç raporlarının, MGM’ye teslim edilmesinden sonra başvuru yoğunluğu ve başvuru sırası dikkate alınarak en fazla 30 (otuz) iş günü içerisinde değerlendirme ve onay işlemleri sonuçlandırılacak. Rüzgar ölçüm sonuç raporunda; direğin en üst seviyesindeki ölçüm sonuçları kullanılacak. Rüzgar hız, yön ve güç hesaplamaları on dakikalık veriler kullanılarak yapılacak. Yıllık ortalama rüzgar hızı, hakim rüzgar yönü ile yönlere göre esme sayısı (frekans) ve güç bilgileri belirtilecek.

 

Güneş verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesinde de rüzgar ölçümlerindeki süreç işleyecek.

 

VERİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BAŞVURU SAHİBİ SORUMLU

MGM’ye sunulan ölçülen ve tamamlanan veri ve bilgilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden başvuru sahibi sorumlu sayılacak, MGM hukuki olarak sorumlu tutulamayacak. Değerlendirmeler, başvuru sahibinin MGM’ye ilettiği veri ve bilgilerin doğru olduğu kabul edilerek yapılacak. Bu bölüm hükümleri kapsamında MGM’ye sunulan veriler ile ticari sır niteliğindeki bilgilerin saklanması ve korunması, MGM’nin sorumluluğunda olacak.

 

MGM`YE ÜÇ YILDAN ESKİ VERİLERİ KULLANMA HAKKI

MGM, üzerinden 3 tam yıl geçen veri kayıt sistemindeki günlük veriler üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahip olacak. Örneğin, 08/02/2010 tarihinde ölçülen veri, 09/02/2013 tarihinden itibaren MGM tarafından kullanılabilecek.

 

ESKİ TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Yeni Tebliğ`in yürürlüğe girmesi nedeniyle, 10/07/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan `Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

http://enerjigunlugu.net / mevzuat

17 Haziran 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR