Enerji üretim tesislerindeki techizatın yurtiçinde üretilmesini desteklenecek

Yeni ekonomik plan, Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı, Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim …

 

Başbakan Davutoğlu yeni ekonomik planı açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu "Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı”nı açıkladı. Davutoğlu hedeflerinin 2018 sonuna kadar, GSYH`yi 1,3 trilyon dolara, cari açığı yüzde 5,2`ye, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indirmek olduğunu söyledi. Başbakan Davutoğlu, 417 eylem planı içerisindeki 9 öncelikli projeyi açıkladı.

 

Davutoğlu yapısal dönüşümlerin beş ana başlık altında inceleneceğini ifade etti.

 

``Bunlardan birincisi siyasal istikrarın sürdürülmesi ve buna bağlı olarak ekonomik öngörülebilirliğin sürdürülmesidir. Bu bizim için çok önemlidir.

 

İkincisi insan odaklı kalkınma, insan kaynağının geliştirilmesi.

 

Üçüncüsü üretim teknolojisindeki değişime intibak ve öncülük etmek. Bu da Ar-Ge ve inovasyon ile mümkün olur.

 

Dördüncüsü ekonomide bütüncül bir anlayış geliştirmek ve bu anlayışı kamuda ve ülke genelinde hakim kılmak. Bu anlayışı geliştirmeden yapısal reformları gerçekleştirmek mümkün değildir.

 

Beşinci unsursa ekonominin dünya ekonomisiyle tam entegrasyonla hareket etmesi olacak"

 

İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması:

Madenciliği yurtiçinde faaliyet alanı olmaktan çıkaracağız. 7 tedarik stratejisini güncelleyeceğiz. Sanayi stratejisini revize edeceğiz. Enerji üretim tesislerindeki techizatın yurtiçinde üretilmesini destekleyeceğiz. Belli bölgelere yeni teşvik paketleri hazırlayacağız. Elektrikli araçları teşvik edeceğiz. Tohumculuk yetiştirme kapasitemizi arttıracağız. Serbest bölgelerin cazibesini arttıracağız. Üniversite sanayi işbirliğini arttıracağız. Dış ticaret açığının GSYH’ya oranı yüzde 9,9 seviyesine çekilecek.

 

Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme:

Prototip geliştirme süreçlerini destekleyeceğiz. Araştırma merkezlerini özel sektöre açacağız. Girişimcileri desteklemek için bir fon kuracağız. Yenilikci girişimciler için kredi garanti merkezleri kuracağız.

 

Enerji, sağlık, havacılık ve uzay başta olmak üzere kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz:

Bu yolla öncelikli sektörlerdeki markalarımızı arttıracağız. İmalat sanayii üretim ve ihracatında öncelikli sektörlerin payı arttırılacak. Nitelikli araştırmacı yetiştirilecek ve özel sektörde istihdam edilecek. Araştırma merkezi, kuluçka, hızlandırıcı, teknoloji ve yenilik merkezlerinin artırılıp, yenilikçi girişimciliğin geliştirilecek ve teknoloji transfer ara yüzlerinin artırılmasına imkan tanınacak.

 

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim:

Kamu ihale kanununda değişiklik yapacağız. Yerli tedarik modelleri geliştireceğiz. Yerli firmalarında kamu ihalelerinden daha fazla pay almasını sağlayacağız. Yüksek teknoloji sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma sürecinin desteklenecek. Kamu tedarik sistemi yoluyla Ar-Ge harcamalarının arttırılması sağlanacak.

 

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim:

Arama ve Ar ge çalışmalarına ivme kazandıracağız. Güneş ve jeotermal gibi kaynaklarımızı geliştireceğiz. 2018`de enerjide yerli kaynak kullanımını yüzde 30`a çıkarmayı planlıyoruz.

 

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi:

Enerji kullanımı konusunda bilincini arttıracağız. Enerji performansını yaygınlaştıracağız. Akıllı ulaşımı yaygınlaştıracağız. Bu konuda KOBİ`lere destek vereceğiz. Kamu binalarındaki enerji tüketimi yüzde 10 düşürülecek.

 

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi:

Mevcut sulama tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek. Arazi toplulaştırma çalışmalarına hızla devamm edeceğiz. Kapasite genişletme çalışmalarını yürüteceğiz. Modern sulama sistemlerin geliştireceğiz. Modern sulama tesisi sayısını her yıl yüzde 10 arttıracağız. DSİ tarafından geliştirilen sulama tesislerinde, su tasarrufu sağlayan tarla içi modern sulama yöntemlerinin payı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilecek. DSİ sulamalarında yüde 62 olan sulama oranının yüzde 68’e, yüzde 42 olan sulama randımanının ise yüzde 50’ye çıkarılması öngörülüyor.

http://haber.stargazete.com / ekonomi

06.11.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR