Afyon`da ALTERNATİF enerji tesisleri destekleme kapsamında

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında jeotermal ve biyogazdan ısı ve veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin de yapımının destek kapsamına alındığı belirtildi. Afyonkarahisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, 3 dekardan küçük olmayan seraların ALTERNATİF enerji kaynaklarından elektrik üreten tesis müracaatında bulunabileceklerini kaydetti.

 

Arap, bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlarda proje tutarının tohum işleme, paketleme ve depolama konusunda da hibeye esas proje tutarının 3 milyon lira olduğunu kaydetti. Arap, hayvansal orjinli gübre islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlarda hibeye esas proje tutarının da bir milyon liradan 2 milyon liraya yükseltildiğini anlattı.

 

Arap, ALTERNATİF enerjili yeni seraların yapımına yönelik yatırımlarda hibeye esas proje tutarının da bir milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildiğini kaydetti.

 

Hüseyin Arap, proje tutarı yaklaşık 5,6 milyon lira olan 13 projenin uygulamasının tamamlandığını ve 2,8 milyon lira hibe desteği verildiğini anlattı. AFYONKARAHİSAR (CİHAN)

30.12.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR