Yenilenebilir enerji Almanya’nın elektrik üretim kapasitesinde ağırlığı alacak

GlobalData çalışmasına göre gelecek 10 yıl içinde Almanya’da 60 GW’ın üzerinde yenilenebilir enerji santrali devreye girecek.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin, Almanya’nın toplam elektrik üretim kapasitesindeki payının yakın zamanda yüzde 50’yi geçeceği öngörüldü.

 

Pazar araştırma kuruluşu GlobalData tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre gelecek 10 yıl içinde Almanya’da 61,2 GW gücünde yenilenebilir enerji santrali devreye girecek.

 

Bu artış Almanya’nın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesinin 2025 yılında 147,4 GW’a ulaşmasını ve yenilenebilir enerjilerin Almanya’nın toplam elektrik üretim kapasitesindeki payının yüzde 59,7’e çıkmasını sağlayacak.

 

Kuruluşun çalışmasına göre Almanya’daki yenilenebilir enerji santrallerinin 2014 yılı sonu itibari ile gücü 86,2 GW düzeyinde bulunuyordu. Bu gücün ülkedeki toplam kapasite içindeki payı ise yüzde 44,7 idi.

 

Gelecek 10 yılda Almanya yenilenebilir enerji sektöründe en fazla yatırım gerçekleşecek iki sektör ise jeotermal enerji ve deniz üstü rüzgar enerjisi sektörleri olacak. Bu alanlardaki yıllık bileşik büyüme oranları sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 15 olarak gerçekleşecek.

 

Bununla birlikte 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerinin kapatılacağı Almanya’da yeni kömür santrali yatırımları da gerçekleşecek. GlobalData öngörüsüne göre gelecek 10 yıl içinde Almanya’da 3 GW’lık kömüre dayalı termik santral inşa edilecek.

 

Almanya yönetimi 2020 yılı karbondioksit salımlarını 1990 seviyesinin yüzde 40 altına çekmeyi hedefliyordu.

www.yesilekonomi.com

02.08.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR