Küresel güç 2020’de 600 GW’ı aşacak

Küresel fotovoltaik sektörünün 2020 yılında, 2014 yılına göre iki kattan fazla büyüyerek 92 GW’a ulaşacağı öngörüldü.

 

Berlin merkezli araştırma ve danışmanlık kuruluşu Apricum tarafından yapılan analize göre 2014 sonunda 178 GW’a ulaşmış olan kümülatif kurulu güç ise 2020 yılında 604 GW’a ulaşacak.

 

Kuruluşun öngörüsüne göre 2020 yılındaki küresel fotovoltaik pazarında talebin yüzde 70’i yalnızca üç ülkeden, ABD, Çin ve Hindistan’dan kaynaklanacak iken Çin ise açık ara lider konumda olacak.

 

Apricum öngörüsüne göre 2020 yılı küresel kurulu gücü içinde Çin’in payı 180 GW’a ulaşacak iken, ABD 83 GW, Japonya 57 GW, Almanya 46, Hindistan ise 41 GW’lık güce ulaşacak.

 

Pazardaki bu hızlı büyümede güneş elektriği yatırım maliyetlerindeki gerileme ile birlikte, elektrik talebindeki artış, dünya hükümetlerinin hava kirliliği ve karbondioksit emisyonlarını düşürme gibi amaçları da etkili olacak.

 

Güneş elektriğinin ülkelerin toplam elektrik üretimlerindeki payı da yükselmeye devam edecek.

 

Kuruluşun analizine göre 5 yıl sonra İtalya elektrik üretiminin yüzde 10’unu güneş enerjisinden sağlıyor olabilecek iken, aynı oran Almanya’da yüzde 8,4, Japonya’da yüzde 6,5, Avustralya yüzde 6, İngiltere’de yüzde 3,7, Hindistan’da yüzde 3,6, ABD’de yüzde 3,3, Fransa’da yüzde 3,2, Çin’de yüzde 3,2 olacak.

www.guneselektrigi.com

10.08.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR