Raylı sistemlerde aydınlatma geçişleri

Günümüz teknolojisinde LED aydınlatma, aydınlatma endüstrisinde akıl almaz düzeylerde değişiyor, hayatımızın her alanına giriyor ve de girmeye devam edecek. Bu alandaki yenilik Demiryolu araçlarında eskiden ve halen kullanılmakta olan florasan aydınlatmaların yerini LED aydınlatmaların alması olmuştur.

 

Demiryolu araçları uzun ömürlü, yatırım maliyeti yüksek olan araçlardır. Ömürlülük sürelerine bakıldığında 30 yıl gibi süreler gözlenmektedir. Düzgün ve düzenli bakım yapıldığında 30 yıldan fazla bile kullanım ömrü olduğu görülmektedir.

 

Dünya geneline bakıldığında birçok araçta, özellikle şehir içi demiryolu araçlarında (Tramvaylar, Yüksek Tabanlı Hafif Raylı Araçlar, Metro Araçları), iç aydınlatma olarak Florasan Aydınlatma teknolojisi kullanılmıştır. Araçların kullanılması devam etmekte olup, aydınlatma sistemlerine o günkü teknoloji olan Florasan aydınlatma teknolojisi uygulanmıştır. Günümüz Aydınlatma teknolojisinde LED aydınlatma sistemleri bu alanda da çözümler sunmaktadır. Florasan aydınlatma armatürlerinin yerini LED aydınlatma armatürleri almıştır.

 

Özellikle Avrupa ülkelerinde şehir içi demiryolu araçlarında bu dönüşüm başlamış ve birkaç pilot uygulamadan sonra son müşteriye olan faydaları ön plana çıkmıştır.

 

Son kullanıcıların faydasına bakacak olursak; sistemin kendisini 2-3 sene içinde amortize edildiği görülmüştür. Enerji maliyetinin azalmasına ilaveten sık arıza yapan elektrik balastların değişimi önlenmiştir. Bu konuda yapılan bakım maliyetleri azalmıştır.

 

Çevre dostu olan tüpler, araç içerisinde daha sağlıklı bir aydınlatma seviyesi sağlaması sebebiyle konfor açısından ek fayda sağlamaktadır. Işık seviyesi kalitesi, değişik dış ortam ışık koşullarında (Gece-Gündüz) içeride sağlanan düzgün ışık dağılımı bir diğer artı özelliğidir.

 

Ülkemizde mevcut hizmet sağlayan şehir içi demiryolu araçlarında, işletme firmaları bu uygulamalara en kısa zamanda geçip maliyet azaltıcı önlemleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

www.ledportali.com

02.02.2016

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR