Yenilenebilir enerji sektörün yeni merkezi olacak

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen sektördeki payı giderek büyüyen yenilenebilir enerjinin 2040 itibarıyla enerji sektörünün merkezine oturması ve düşen maliyetlerle özellikle güneş enerjisinin küresel kapasite artışının üçte birinden fazlasını oluşturması öngörüldü.

 

AA muhabirinin, Denetim, Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi KPMG Türkiye tarafından hazırlanan, "Yenilenebilir Enerjiye Vergi ve Teşvikler Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, yenilenebilir enerji yatırımları tüm dünyada son 5 yılda ilk kez artış göstererek, önceki yıl yüzde 17 yükseliş kaydetti.

 

Yenilenebilir enerjiye 2014`te 270 milyar dolar yatırım yapılırken, yeni güç kapasitelerine yapılan net yatırımlar bakımından yenilenebilir enerji fosil yakıtları geride bıraktı.

 

Gelişmekte olan ülkeler yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım konusunda gelişen ülkeleri neredeyse geride bırakacak bir noktaya gelip yeni bir rekora imza atarak yatırımlar içindeki paylarını yüzde 49’a yükseltti. Çin ve Japonya bu alanda liderlik eden Asya ülkeleri arasında yer alırken, ABD, Latin Amerika, bazı Afrika ülkeleri ile Suudi Arabistan`da yeni kapasiteler oluştu.

 

Yenilenebilir enerji, 2014`te tüm dünyadaki yeni üretim kapasitesinin yüzde 48`ini oluştururken, küresel elektrik üretiminin de yüzde 9,1`i bu alandan sağlandı.

 

Rapora göre, yenilenebilir enerjinin sera gazı emisyonlarındaki artışın azaltılmasında kilit bir rol oynaması konusundaki farkındalığın artması, küresel iklim değişikliği üzerindeki etkisiyle erişilebilir ve uygun fiyatlı olması bu sektörün büyümesinde etkin rol oynuyor.

 

- Yenilenebilir 2040`ta şahlanacak

Yenilenebilir enerjinin büyüme trendinin olumlu olduğu belirtilen rapora göre, 2040`ta toplam enerji talebi yüzde 30`dan fazla artacak ve yenilenebilir enerji büyüme kaydederek toplam elektrik kapasitesinin yüzde 56`sını oluşturacak.

 

Gelişmekte olan ülkelerin yenilenebilir enerji kapasiteleri gelişmiş ülkelerin üç katına ulaşırken, yenilenebilir enerjinin piyasaya nüfuzu iki kat artarak elektrik üretiminin yüzde 46`sı yenilenebilir enerjiden karşılanacak.

 

Rüzgar enerjisi maliyetleri yüzde 32, güneş enerjisi maliyetleri ise yüzde 48 azalacak.

 

KPMG`nin söz konusu raporuna göre, güneş enerjisi küresel kapasite artışının üçte birinden fazlasını oluşturacak.

 

- Yenilenebilirde 7,6 milyondan fazla istihdam

Yenilenebilir enerji, çeşitliliğin artması ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltması bakımından ekonomik riskleri azaltabilecek bir araç olarak görülürken, teknolojik gelişmeler ve azalan maliyetler nedeniyle de giderek daha cazip hale geliyor.

 

Sektördeki payı giderek büyüyen yenilenebilir enerji alanında, tüm dünyada 7,6 milyondan fazla insan doğrudan veya dolaylı bir şekilde bu alanda çalışıyor.

 

KPMG`ye göre, ülkelerin politikalarının da yenilenebilir enerjiyi desteklemeye yönelmesi bu alanın hızla büyümesini destekliyor. Yenilenebilir enerji hedefleri ve politikaları bulunan ülkelerin sayısı 2014`te artarken, geçen yılın ilk dönemi itibarıyla 164 ülkenin yenilenebilir enerji hedefleri, 145 ülkenin ise uygulanmakta olan bu anlamda destek politikaları bulunuyor.

 

Yenilenebilir enerji alanında özellikle gelişmiş ülkelerde tarife garantilerinden ve yeşil sertifikalardan uzaklaşılması ve ihalelere doğru trend olması gibi bazı politika belirsizlikleri zorlukları da beraberinde getiriyor. Ayrıca, rapora göre, elektrik dağıtım sistemlerini genişletme ve yenilenebilir enerji temelli sistemleri mevcut enerji şebekelerine entegre etme ihtiyacı da sektörde karşılaşılan zorluklar da etkili oluyor.

NURAN ERKUL - ANKARA (AA)

29.02.2016

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR