Yenilenebilir enerjiye yatırım yağıyor

2014 sonu itibariyle toparlanmaya başlayan yenilenebilir enerji sektörü, 5 yıl içinde net yatırım rakamlarında fosil yakıtları geride bıraktı.

 

KPMG Yenilenebilir Enerji Raporu’na göre, 2014 sonu itibariyle toparlanmaya başlayan yenilenebilir enerji sektörü, 5 yıl içinde net yatırım rakamlarında fosil yakıtları geride bıraktı.

 

YEKDEM BAŞVURULARI REKOR KIRDI

Rapora göre, Türkiye`de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuruları 2016 yılında 3 katına çıkarak 15,082 MW ile rekor kırdı. Geçtiğimiz sene toplam 5,423 MW başvuru alan YEKDEM, 2016 yılında 9,998’si hidroelektrik, 4,328’i rüzgâr, 507’si jeotermal, 120’si çöp gazı ve 59’u biyogaz santralleri olmak üzere toplamda 15,082 MW başvuru aldı.

 

2015`TE HES, RÜZGAR, JEOTERMAL VE BİYOKÜTLE ÖNE ÇIKTI

2015 yılında Türkiye’de toplam üretilen elektriğin yaklaşık %20’sini karşılayan YEKDEM’e kayıtlı yenilenebilir enerji kaynaklar ile çalışan santrallerden hidroelektrik 35 TWh, rüzgar 13 TWh, jeotermal 5 TWh ve biyokütle 1,6 TWh üretim ile öne çıkıyor.

 

2015 yılında Türkiye’de yenilenebilir enerji ile çalışan elektrik santrallerinin kurulu gücü yaklaşık 5 milyar dolar yatırım ile 3,582 MW arttırıldı.

 

2016 yılında YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanmak için tesisin 18 Mayıs 2005 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması ve başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamen ya da kısmen işletmeye alınmış olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan ve YEKDEM Mekanizmasından 2016 yılında yararlanmak isteyen şirketler 31 Ekim 2015 tarihi mesai saati sonuna kadar Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulundular.

 

YEŞİL BONO PİYASASI REKOR KIRDI

Rapora göre 2014 Aralık ayında sektörde yatırımlar ciddi oranda yükseldi. Güney- Güney kalkınma ajansı tarafından kurulan kalkınma bankası, BRIC ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ortaklaşa kurduğu Yeni Kalkınma Bankası ve 23 Asya ülkesi tarafından kurulan Asya Altyapı Katılım Bankası, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor. Ancak önümüzdeki süreçte yatırımın devamlılığını sağlama konusunda netlik bulunmuyor.

 

Raporda, yenilenebilir enerjinin giderek daha fazla kurumsal fon tarafından istikrarlı bir yatırım olarak algılandığı vurgulanıyor. Şirketlerin yenilenebilir enerji projelerine daha fazla ilgi duymaya başlamaları ve 2014 yılında bir rekora imza atarak 39 milyon dolara yükselen toplam yeşil bono piyasası da tahminleri kısmen doğruluyor.

 

SEKTÖR LİDERLERİ

Raporu’na göre, Çin, ABD, Japonya, İngiltere ve Almanya yenilenebilir enerji sektörü yatırımlarında lider durumda.

 

Yenilenebilir enerji yatırımında 2013 yılına göre yüzde 30 artış gösteren Çin, rüzgar enerjisi yatırımlarıyla başı çekiyor. Çin ayrıca, önceki yıla göre yüzde 20 artışla 29.7 milyar dolar tutarında yatırımın da desteğiyle güneş enerjisi kapasitesinde rekor kırdı.

 

Gelişmiş ülkeler içinde yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 7 artışla 36.3 milyar dolara yükseldiği ABD, bu konudaki dünya liderliğini koruyor. Finansman türleri açısından incelendiğinde, risk sermayesi ve özel sermayenin güneş enerjisi sektöründeki payı 2014 yılında 1.3 milyar dolar oldu.

 

Yenilenebilir enerji yatırımında ABD’nin hemen arkasında yer alan Japonya, 2014 Stratejik Enerji Planı’nda yer alan oldukça cazip bir tarife garantisi sayesinde, yapılan yatırım tutarı 2013 yılına göre 6 milyar dolar artarak 34.3 milyar dolara ulaştı.

 

13.9 milyar dolarlık yatırımı geçen yıla göre sadece yüzde 1’lik bir artış ifade etse de, İngiltere 2014 yılında tek başına Avrupa’nın en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı oldu.

 

İngiltere’den sonra Avrupa’nın en büyük ikinci acık deniz rüzgâr enerjisi proje yatırımcısı olan Almanya’nın bu sektöre yaptığı yatırım 2014 yılında yüzde 4 artışla 11,4 milyar dolara yükseldi. Her ne kadar Almanya 2013 yılında Avrupa güneş enerjisi yatırımlarında liderdiyse de, 2014 yılında ülkede bu sektöre yapılan yatırımlar yarı yarıya azaldı.

www.enerjigunlugu.net

15.03.2016

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR