SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Temiz enerji ne demektir?

Temiz enerjiyi kısaca kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji olarak tanımlayabiliriz. Temiz enerji kaynaklarının kullanımı için önemli olan diğer kriterler ise taşınabilirlik, bakım ihtiyacı olmaması, ihtiyacın olduğu yerde üretim, hiçbir atık çıkmaması, sessiz üretim olarak sıralanabilir. Türkiye hem güneş bakımından hem de rüzgâr bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bu zenginliği boşa harcama lüksüne sahip olmayan yurdumuz için tükenmeyen bir kaynak olan rüzgâr ve güneş önümüzdeki yılların temel ısıl enerji ve elektrik kaynağı olmaya adaydır.

 

Güneşten nasıl elektrik elde edilebilir?

Güneş panelleri güneş kolektörlerinden farklı olarak sıcak su değil, elektrik enerjisi üretirler. Panel yüzeyine gelen güneş ışığı, panellerin yapıldığı özel yarı iletken malzeme sayesinde elektrik üretmesini / dönüştürmesini sağlar. Sistemin çalışması için direk güneş ışığı almasına gerek yoktur, aydınlık da yeterlidir, bu sayede bulutlu havalarda dahi üretim yapılabilir.

 

Rüzgârdan nasıl elektrik elde edilir?

Rüzgâr türbinleri kanatları sayesinde rüzgârın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirirler. Üretim kapasitesi / gücü, türbin kanatları büyüdükçe ve rüzgâr hızı arttıkça artar.

 

Solar enerjinin avantajları nelerdir?

Solar enerji üretmek ve kullanmak için gerekli cihazları elde ettikten sonra güneş bizlere bedava enerji vermektedir. Bu yıllar boyu sürer. Solar eneji devamlı ihtiyaç duyduğumuz diğer enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı azaltır. Ayrıca güneş enerjisi temiz ve yenilenebilir bir enerji olduğu için doğayı korur.

Güneş ve Rüzgar enerji sistemleri nerelerde kullanılabilir?

Rüzgâr ve güneş enerjisi sistemleri ülkemizde şebeke elektriğinin ulaşmadığı her yerde kullanılabilirler.

 

- Elektriksiz çiftlikler, dağ evleri, yazlıklar

- Elektriği olmayan şehre uzak köyler

- Deprem, doğalgaz, su gibi ölçüm istasyonları

- Farklı akademik uygulamalar, ar-ge projeleri

- Sanayi uygulamalarına otoprodüktör sistemleri

- Acil iletişim sistemleri

- Telekomünikasyon sistemleri

- Tekneler, deniz uygulamaları

- Askeri uygulamalar

 

Rüzgâr ve güneş enerjisinin kullanıldığı başlıca örnekler olarak sıralanabilir.

 

Temiz enerji sistemleri sadece elektrik olmayan yerlere mi kuruluyor?

Elektrik bulunmayan bir araziye şebeke elektriğinin çekilmesi trafo kurulması gerekebileceği ve direk dikim masrafları nedeniyle bir hayli maliyetli olmaktadır. Güneş ve rüzgârla kurulan bir sistem şebeke elektriği çekilmesinden daha ucuza gelecektir. Şebeke elektriğinin bulunduğu durumlarda ise kurulan güneş ya da rüzgâr enerjisi sisteminin kendini geri ödeme süresi 25 yılı bulduğundan dolayı tercih edilmemektedir. Kısacası şebeke elektriğinin mevcut olmadığı yerlerde de kullanılabilir.

 

Bulunduğum yerde şebeke elektriği var, ama ben yine de temiz enerji sistemi kurmak istiyorum, yasal olarak bir sakıncası var mı?

Şebeke elektriği olan yerlerde güneş ya da rüzgâr enerjisi kullanımıyla ilgili yasal bir sakınca yoktur. Belediyeden veya başka bir kurumdan herhangi bir izin belgesi almanıza da gerek yoktur. Fakat bu bölgelerde sistemin kendini geri ödeme süresi uzun olabileceğinden dolayı teoride mümkün olmasına rağmen pratikte uygulama yapılamayabilir.

 

Temiz enerji kaynakları ile hangi cihazları çalıştırabilirim?

Güneş ve rüzgâr enerjisi ile teoride her türlü cihazı çalıştırmak mümkündür. Fakat tüketim arttıkça ilk yatırım maliyet de artacaktır. Bunun yanı sıra, güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri doğru akımda elektrik üretirler, günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihaz ise natif akım kullanır. Bu nedenle sistemlerde üretilen elektriği natif akıma çevirmek için bir invertör kullanılır. Anlık olarak çok fazla güç çeken klima, elektrikli ısıtıcı, dalgıç pompa gibi cihazlar ekipman masrafını çok arttıracak ve projenin maliyetini yükseltecektir.

 

Hangi temiz enerji kaynağını tercih etmeliyim?

Hangi enerji kaynağının sizin için daha uygun olduğu, sistemi kurmak istediğiniz bölgedeki doğal şartlara bağlıdır. Çok güneş alan bölgelerde güneş panelleri yüksek verimde çalıştığı gibi rüzgârlı alanlarda da rüzgâr türbinlerinden faydalanılması uygundur. Fakat genel olarak bu iki kaynağın birlikte kullanılması yaz aylarında güneş panelleri ve kış aylarında rüzgâr türbini yüksek verimde çalışacağı için daha iyi bir sonuç verecektir. Rüzgâr sistemleri güneş enerjisi sistemlerine göre daha ucuzdur, fakat rüzgârdan verimli faydalanılabilecek yerler güneşten faydalanılabilecek yerlerden çok daha az olduğundan iki sistem de tercih edilmekte ve uygulanmaktadır.

 

Ne kadar büyüklükte bir sisteme ihtiyacım olduğunu nasıl belirleyebilirim?

Ne kadar büyüklükte bir sistem kurmanız gerektiğine dair bir fikir edinebilmek için paket sistemlerimizi inceleyebilirsiniz. Bu paket sistemlerde kurulacak sistemin gücü, hangi elemanlardan oluştuğu, ne kadar üretim yaptığı, bu üretim değerleri ile hangi elektrikli cihazları hangi sürelerde çalıştırabileceğiniz ve fiyat bilgisi bulunmaktadır. Bulunduğunuz bölge, şehir ile lokal çevre şartları da ( güneş ve / veya rüzgar potansiyeli ) ilk yatırım maliyetini etkiler.

 

Projelendirme için size hangi bilgileri iletmem gerekecek?

Paket sistemleri inceledikten sonra bir temiz enerji sistemi kurmaya karar verdiyseniz projenin size özel detaylandırılması için bizi aramanız gerekmektedir. Paket sistem tümüyle sizin gereksinimlerinizi karşılıyor ise direk olarak sipariş verebilirsiniz. Proje üzerinden bazı değişiklikler yapılması istenildiği durumda ise bize, -anlık çekilen maksimum güç miktarı (W)- ve -günlük toplam tüketim (Wh/gün)- verilerinizi ulaştırdığınız takdirde projenize ait teklif en kısa zamanda size ulaştırılacaktır. Bu verileri kendiniz elde edemiyorsanız, projenin yapılacağı yerde kullanılacak elektrikli cihazların tam bir listesini ve kullanım alışkanlıklarınızı (hangi cihazı kaç gün ne kadar süreyle kullandığınız gibi) yazarak bize gönderirseniz tüketim verileriniz hesaplanarak size uygun bir proje hazırlanacaktır.

 

Temiz enerji sistemi nelerden oluşur, bütün bu cihazları sizden temin edebilir miyiz?

Temiz enerji sistem birimleri:

Üretim elemanı (güneş paneli ya da rüzgâr türbini)

Akü (üretilen enerjiyi depolayabilmek için)

Şarj kontrol cihazı (akülerin şarj seviyesini ayarlayabilmek için)

İnverter (doğru akımı natif akıma çevirebilmek için)

Olarak sıralanabilir. Rüzgâr enerjisi sistemlerinde şarj kontrol birimi türbine dâhil olduğundan ayrıca kullanılması gerekmez. Sistem için gereken bütün cihazları firmamızdan temin edebilirsiniz.

 

Aldığım sistemin montajını nasıl yaptıracağım?

Aldığınız sistemin montajı NORM ENERJİ ve/veya sizi yönlendirdiği yetkili bayiler tarafından yapılacaktır.

 

Hava kapalı olsa ya da rüzgâr dursa da yine kesintisiz olarak gece-gündüz elektrik kullanmaya devam edebilir miyim?

Sistemlerimiz asgari 2 gün süreyle hiç üretim yapmasa dahi kesintisiz (gece-gündüz) elektrik kullanmanıza olanak verecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu 2 günlük süre sizin isteğinize göre arttırılabilir.

 

Bahçe ya da tarla sulama için güneş veya rüzgâr enerjisinden faydalanmak mümkün müdür?

Sulama sistemlerinde kullanılan geleneksel pompa cihazlarının anlık çektiği güç miktarının yüksek oluşu sistem maliyetini çok arttırmaktadır, bu nedenle pratikte uygulama yapılamayabilir,  yani ekonomik olarak cazip olmayabilir. Temiz enerji sistemleri için özel ekonomik pompa sistemleri bulunmaktadır, eğer siz bu pompalardan edinebilir iseniz rüzgâr ve güneş uygulaması yapılabilmektedir. NORM ENERJİ den size uygun pompayı temin edebilirsiniz.

 

Evimin ısıtma ihtiyacını güneş veya rüzgâr enerjisinden sağlayabilir miyim?

Elektrikli ısıtıcılar çok yüksek miktarda akım çektikleri için yatırım maliyetini büyük oranda artırmaktadırlar, bu nedenle ısıtma amaçlı bir sistem kurulması mantıksızdır. Fakat sadece ısı pompası sistemi uygulandığı takdirde ısı pompası için gereken enerji güneş ve rüzgârdan temin edilebilir ya da güneş kolektörleri kullanılabilir. NORM ENERJİ nin ısı pompası veya güneş kolektörü vb. TERMAL alanda çalışmaları bulunmamaktadır.

 

Ürettiğim elektriği devlete ya da başka bir kuruma satabilir miyim?

Avrupa ülkelerinde uygulanan çift yönlü sayaç sistemi ülkemizde henüz uygulanmamaktadır. Bu sistem ürettiğiniz elektriği akülerde depolamaya gerek kalmadan şebekeye satıp kullanacağınız elektriği de yine şebekeden satın almanız prensibine dayanır. Bu sayede akü ve şarj kontrol masrafı ortadan kalkmakta ve temiz enerji sistemlerinin şebeke elektriği bulunan yerlerde de uygulanmasına olanak sağlanmaktadır. Çift yönlü sayaç sistemlerinde eğer üretiminiz tüketiminizden fazla ise fatura ödememenin yanı sıra ürettiğiniz enerjiden gelir elde etmeniz de mümkündür. Bu sistemin Türkiye de ne zaman faaliyete geçeceği hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber enerji kanunlarında son dönemde yapılan değişiklikler böyle bir uygulamaya giden yolu açmıştır. Tarifeler ile altyapı ve uygulamalara yönelik yönetmelikler / düzenlemeler beklenmektedir.

 

Güneş enerjisini aydınlatma için nasıl kullanabilirim?

Güneş panellerinden gündüz boyunca elde edeceğiniz enerjiyi aküler vasıtasıyla depolayarak gece boyunca da kullanabilirsiniz. Ev, bahçe, ofis, teras, park vs kullanım alanlarında bedava aydınlatma sağlama imkanına sahip olabilirsiniz. Bu sayede kesintisiz aydınlatma yapabilirsiniz. Alarm, güvenlik sistemleri ile afet vb. acil durumlar için de son derece güvenlidir.

 

Güneş panellerini taşınabilir olarak kullanmak mümkün müdür? (Örneğin, karavanımın üst kısmına monte ederek kullanma imkanı var mıdır? )

Elektirğinizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Karavanınızın üst kısmına panelleri yerleştirerek gündüz boyunca elektiğinizi kullanabilir ya da akü yardımıyla depolayabilirsiniz. Bu sayede karavan içindeki cihazlarınızı kolaylıkla çalıştırabilirsiniz.

 

Satın alacağım güneş panellerinin ömrü ne kadardır?

Güneş panelleri 50+ yıl çalışabilmektedir. İlk 20 / 25 yıl süresince anma kullanma koşullarında ve fabrikasyon imalat hatalarına karşı performans garantileri mevcuttur.

 

Eğer ürünlerinizden satın almak istersem nasıl sipariş verebilirim?

İhtiyaç duyulan güç ve bunu karşılamak için gerekli panel, regülatör, akü ve inverter ya da direkt kendi istediğiniz herhangi bir ürün için teklifinizi bize yazılı olarak iletmeniz yeterlidir. Sizinle mail ya da telefonla irtibata geçilecektir.

 

Yenilenebilir enerji ile çalışan bir sistem kurduğumda sürekli bakım yapmam gerekir mi?

Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri sürekli bakım gerektirmez. Güneş panellerinin arada bir temizlenmesi, rüzgar türbinlerinin de yağlanması gerekebilmektedir. Bunun dışında özel bir bakıma ihtiyaç duyulmamaktadır.

 

Bazı güneş panelleri ile diğer ekipmanın fiyatları ucuz, bunun sebebi nedir?

Güneş panelleri yüksek verimli, kaliteli, belgeli ve uzun ömürlü olmalıdır. İnvertör ve regülatör gibi ürünlerde de verimin yüksek olması çok önemlidir. Akümülatörler ise solar uygulamalara uygun yapıda, uzun işletme ömrüne ve yüksek döngü (şar-deşarj) sayısına haiz olmalıdır. Markası, üreticisi ve menşei belli ürünler tercih edilmelidir. Unutmayınız ki, çok uzun yıllar boyunca kullanacağınız güvenilir ekipmanlar ile uzun vadede ilk yatırım maliyetiniz çok daha ucuza gelecektir. Tedarikçi firmanın yasal / resmi temsilci / ithalatçı olup olmadığı; ürünün devamlılığı ile garanti konularına da azami dikkat etmekte fayda olacaktır.

 

ŞEBEKE BAĞLANTILI / ON-GRID / GRID CONNECTED sistemler nedir, nasıl çalışır?

Tüm dünyada ve Avrupa ülkelerinde yaygın uygulanan çift yönlü sayaç veya çift sayaç  sistemi ülkemizde henüz uygulanmamaktadır. Bu sistemde ürettiğiniz elektriği akülerde depolamaya gerek kalmadan şebeke ile karşılıklı alışveriş imkanı mevcuttur. Ürettiğiniz fazla elektriği şebekeye satmanız, üretiminizden fazlasına ihtiyacınız olduğunda ise fazla elektriği yine şebekeden satın almanız prensibine dayanır. Bu sayede akü ve şarj kontrol masrafı ortadan kalkmakta, çevre dostu temiz enerji sistemlerinin şebeke elektriği bulunan yerlerde de uygulanmasına olanak sağlanmaktadır. Çift yönlü sayaç sistemlerinde eğer üretiminiz tüketiminizden fazla ise, fatura ödememenin yanı sıra ürettiğiniz enerjiden gelir elde etmeniz de mümkündür. Bir diğer olasılık da karşılıklı mahsuplaşma olabilmektedir. Bu sistemin KKTC ise ne zaman faaliyete geçeceği hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber, enerji kanunlarında son dönemde yapılan iyileştirmeler / değişiklikler ile böyle bir uygulamaya giden yol açmıştır. Yoğun ve uzun güneşlenme potansiyeli olan bu coğrafyada enerjide özgürlüğe giden en kolay, pratik, ekonomik ve kesin çözümdür. Sistemler yaz-kış kullanıma müsaittir. Kendi santralınıza sahip olabilirsiniz ?

 

BAĞIMSIZ / OFF-GRID / STAND ALONE sistemler nedir, nasıl çalışır?

Bu sistemlerde ise prensip olarak yedek enerjiye, yani gündüz güneşten sağlanan elektrik enerjisini depolamaya ihtiyaç vardır. Bu amaçla uygun akümülatör / batarya grupları kullanılır. Fotovoltaik modüller ile aküler arasında özel solar şarj regülatörleri bulunur. Depolanan enerji direkt dc olarak örneğin 12, 24, 48 volt gibi kullanılabilir. 220 volt ac gerilim gereken yerlerde solar serisi dc / ac invertörler kullanılır. Hatta 380 VAC – 3 faz elektrik enerjisi elde etmek bile mümkündür. Uygulama ve ihtiyaca bağlı olarak, kapalı havalar da öngörülmektedir. Asgari 2-3 günden başlayan otonomi (kapalı hava) süreleri için önlem alınır. Gündüz depolanıp gece kullanılan uygulamaların yanı sıra 7 / 24, yaz / kış kesintisiz çalışacak şekilde tasarım ve projelendirme yapılabilir. Genellikle şebeke enerjisinin hiç olmadığı yerlerde kullanılır. Ancak elektrik enerjisi olup da sık kesinti veya ciddi voltaj problemleri yaşanan yerler için de güvenli ve ideal çözümdür. Kendi ürettiğiniz bağımsız, kesintisiz ve güvenli elektrik enerjisine sahip olabilirsiniz ?

 

Yukarıdaki hususlar bağlayıcı olmayıp, güncel mevzuatlara, teknolojik gelişmelere göre revize edilebilir.

Başkaca sorularınızı solar@normenerji.com.tr adresimize iletebilirsiniz.

Güneş pili, güneş pili satış, güneş pili fiyatları, güneş paneli, güneş paneli satış, güneş paneli fiyatları, solar panel, pv, module, photovoltaic vb. tüm detaylar için;

www.solar-bazaar.com

www.normenerji.com.tr

Güneş enerjisi, güneşten elektrik üretimi, güneş tarlası, güneş santralı, ges, güneş enerji santralı, solar energy, solar power plant, solar power park;

www.gunes-santral.com

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR